Prijaté opatrenia na základe 1. zasadnutia Krízového štábu obce Šalgočka

V zmysle zákona č. 382/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu § 10 písm. c),e) s účinnosťou od 16. 3. 2020 od 6:00 hod. boli prijaté tieto nariadenia týkajúce sa občanov obce, prevádzkovateľov potravinových obchodov v obci, prevádzok služieb a občanov prechádzajúcich cez obec. NARIAĎUJE SA:

  • Obmedzený počet kupujúcich v obchode COOP Jednota počet 5 osôb.
  • Všetky osoby vstupujúce do predajných priestorov COOP Jednota sú povinné mať na tvári ochranné rúško alebo primeranú ochranu úst a nosa šatkou alebo šálom.
  • Od 19. 03. 2020 je zakázané distribuovať reklamné letáky do schránok rodinných domov.
  • Každý občan pohybujúci sa pešo alebo na bicykli je povinný sa chrániť ochranným rúškom alebo mať primeranú ochranu úst a nosa šatkou, šálom.
  • Pri pohrebných obradoch je povolené sa zhromažďovať len najbližšej rodine.
  • Občania, ktorí pricestovali zo zahraničia sú povinní svoj príchod nahlásiť ošetrujúcemu lekárovi aj na Obecný úrad v Šalgočke na tel. číslo 031/7861105, 0915890154. Zároveň sú povinný dodržiavať 14-dňovú domácu karanténu. Dodržiavanie povinnej domácej karantény sa vzťahuje aj na osoby žijúce.

Prijaté opatrenia na základe 1. zasadnutia Krízového štábu obce Šalgočka (.pdf)