Uznesenie Vlády SR 645/2020 – zákaz zhromažďovania

Obec Šalgočka zverejňuje Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 645 z 12. októbra 2020.

Vláda zakazuje s účinnosťouod13.októbra2020v rámci vyhláseného núdzového stavupodľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov schváleného uznesením vlády Slovenskej republikyč. 587 z 30.septembra2020, uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti,podľa čl. 5ods. 3 písm. h)ústavného zákonač. 227/2002Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 645 zo dňa 12. októbra 2020 (.pdf)

Organizácia hodových slávností 2020 v Šalgočke

Hodová slávnosť  v našej obci bude v nedeľu 18. októbra 2020. V miestnom parku pod kostolom a pri soche Sv. Žigmunda budú naaranžované jesenné výstavy tekvíc, šarkanov a rôznych jesenných dekorácií.  Do tejto výstavy sa môžu zapojiť deti, rodičia, starí rodičia.  Z dôvodu druhej vlny pandémie COVID-19 sa tradičná Šarkaniáda tento rok neuskutoční.

Obecné zastupiteľstvo a starostka obce opäť vyhlasujú súťaž „Hodová jesenná výzdoba priedomí“. Prosíme občanov, aby si k slávnosti hodov do soboty 17. októbra 2020 vyzdobili svoje priedomia jesennými dekoráciami, ktoré budú následne nafotené a vyhodnotené. Týmito Vašimi originálnymi dielkami spestríte a spríjemníte hodovú atmosféru v obci za čo Vám vopred ďakujeme.

Veríme, že aj  návštevníci hodovej slávnosti v našej obci si touto krásou potešia  svoje oči i dušu.

Zároveň starostka obce prosí občanov, ktorí majú zvyšné tekvice, repu, kukuricu, kapustu, kaleráb, jablká, hrušky a iné záhradné produkty – môžu ich poskytnúť na výstavku do miestnych parkov po dohode so starostkou obce. 

 

Pozdrav od rodáka Augustína Sobotoviča z Lenory

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje pozdrav od rodáka Augustína Sobotoviča zo šumavskej Lenory:

Vážení občania Šalgočky, Vážení rodáci,

Ako spomienku na Vaše zájazdy na Šumavu a ku lenorské peci Vám posielam články z “Vítaného hosta” na Šumave. Prajem Vám krásne babie leto bez koronavírusu.

S pozdravom

Augustín Sobotovič

Pozdrav a článok od rodáka Augustína Sobotoviča – október 2020 (.pdf)

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 29.09.2020

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2020 o 19:00 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Návrh dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu
  4. Dopad Corona krízy na rozpočet obce- návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR
  5. Rozpočtové opatrenia k 31. 08. 2020
  6. Rôzne
  7. Záver

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 29.09.2020 (.pdf)

Pozvánka na Vyhodnotenie jesennej súťaže vo výzdobe priedomí v roku 2019

MDV  COOP Jednota v Šalgočke v spolupráci s Obcou Šalgočka Vás srdečne pozýva v stredu 23. septembra 2020 18.30 hod. do kultúrneho  domu.

  • Na poďakovanie za priazeň tunajšej predajni COOP,
  • na vyhodnotenie jesennej súťaže vo výzdobe priedomí za rok 2019,
  • na motiváciu pre nový ročník jesennej výzdoby priedomí,

Vyhlásenie výsledkov sa v marci 2020 muselo stretnutie odložiť z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie COVID-19.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovovaním a uverejňovaním fotografií a iného vizuálneho materiálu, ktorý na podujatí môže vzniknúť na webovej a facebookovej stránke obce.

Pozvánka na Uvítanie detí do života 2020

Obec Šalgočka srdečne pozýva všetkých rodičov spolu s ich malými ratolesťami na Uvítanie detí do života narodených v roku 2019, ktoré sa uskutoční 27. septembra 2020 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovovaním a uverejňovaním fotografií a iného vizuálneho materiálu, ktorý na podujatí môže vzniknúť na webovej stránke obce.