Výzva na vykonanie deratizácie – jar 2022

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z. vyzýva na realizáciu opatrenia – vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 04.04.2022 do 08.05.2022.

Výzva na realizáciu opatrenia – deratizácia v termíne od 04.04.2022 do 08.05.2022 – úplné znenie (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 17.03.2022

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 17. marca 2022 (vo štvrtok) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Súhrnná správa kontrolnej činnosti za rok 2021
 4. Rozpočtové opatrenia č. 7/ 2021
 5. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce
 6. Schválenie úveru pre obec
 7. Vyhlásenie zámeru na zámenu pozemkov CKN 75/4 a 75/6 zastavaná plocha a odpredaj pozemkov CKN 78/12 ostatná plocha a 77/60 zastavaná plocha
 8. Rôzne
 9. Záver

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 17.03.2022 (.pdf)

 

Upozornenie Ministerstva vnútra SR – Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s vojnou na Ukrajine upozorňuje občanov Ukrajiny aj občanov Slovenskej republiky na obchodníkov s ľuďmi, ktorí môžu využiť aktuálnu zložitú situáciu.

Obchodovanie s ľudmi je trestný čin, pri ktorom dochádza najmä k nútenej prostitúcii žien a detí, nedobrovoľnému odoberaniu orgánov, nelegálnej adopcii detí, ako aj k domácemu otroctvu, nútenej práci v rôznych odvetviach, napr. v poľnohospodárstve, továrňach, hoteloch a reštauráciách, núteným sobášom, nútenému žobraniu na uliciach, nútenej pouličnej kriminalite alebo nútenej účasti na kriminálnych aktivitách (napr. drogových mafií).

Kedy musíte byť opatrní:

 • ak Vám niekto ponúka prácu a nedá Vám informácie o adrese, názve zamestnávateľa (prípadne máte len veľmi málo informácií);
 • ak na Vás niekto vyvíja nátlak, aby ste sa čím skôr rozhodli, či ponúkanú prácu vezmete alebo nie;
 • ak Vám niekto ponúkne prácu na základe ústneho dohovoru, príp. zmluvy, ktorej nerozumiete;
 • ak Vám niekto ponúkne cestu a ubytovanie zdarma (napr. v súvislosti s ponuknutou prácou);
 • ak od Vás niekto žiada, aby ste mu odovzdali doklady pod zámienkou, že za Vás všetko vybaví (v súvislosti s ponukou práce)

Pri obchodovaní s ľuďmi obchodníci/páchatelia:

 • nútia obete vykonávať prácu proti ich vôli (otrocké zaobchádzanie);
 • obete fyzicky alebo psychicky týrajú;
 • obete obmedzujú na osobnej slobode a slobodnom pohybe;
 • obetiam nedávajú sľúbené peniaze;
 • nedovolia obetiam komunikovať s priateľmi/ rodinou (vezmú im telefón, počítač, tablet a i.);
 • majú obete stále pod svojim dohľadom (sú kontrolovaní);
 • obete nemôžu svojvoľne opustiť pracovné prostredie;
 • obete nemajú prístup k osobným dokladom.

Ak ste v ohrození života a zdravia, volajte čísla 112 alebo 158! Podrobnejšie informácie v Slovenskom a Ukrajinskom jazyku a úplné znenie materiálov:

Informačný leták A5 v Slovenskom, Ukrajinskom a Anglickom jazyku (.pdf)
Informačný leták A4 – Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi (.pdf)

 

Výstraha pred silným vetrom – 17.02.2022

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia silný vietor – stupeň 2, trvanie 17.02.2022 od 9:00 do 17:00. Odporúčania pri silnom vetre:

 • neparkovať vozidlá pod stromami, elektrickými stĺpmi či billboardami
 • pozatvárať a zaistiť okná a dvere ešte pred príchodom vetra
 • na záhrade, terase a balkóne upevniť záhradný nábytok, kvetináče, náradie, sklenené, plechové a iné predmety
 • vytvoriť pre zvieratá na dvore dočasné útočisko
 • zdržiavať sa v bezpečných objektoch a vyhýbať sa skrýšam pod stromami a nestabilným prístreškom
 • obmedziť šoférovanie
 • vyhnúť sa pohybu po horách a prechádzkam v lese
 • voliť pomalú jazdu vo vozidle, ktoré môžu silné poryvy vetra prevrátiť
 • vyhýbať sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi, volať tiesňovú linku, ak auto zasiahne strom či konár
 • sledovať poveternostnú situáciu z bezpečia domova, neskúmať terén.

Majte na pamäti, že najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok.

Nový spôsob podvodu na senioroch – zadržanie vnuka políciou

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante upozorňuje najmä starších občanov na nový spôsob, ktorým sa podvodníci snažia dostať k ich úsporám.

Pri nedávnom prípade páchateľ telefonicky oslovil seniorku a predstavil sa ako právny zástupca jej vnuka. Uviedol, že jej vnuk bol zadržaný políciou pre drogovú trestnú činnosť a môže byť prepustený iba po zaplatení kaucie. Následne sa opýtal, či by mohla vnukovi pomôcť a zaplatiť požadovanú sumu. Seniorka si však informáciu overila a vďaka svojej obozretnosti tak neprišla o niekoľko tisíc eur.

Polícia Slovenskej republiky preto vyzýva na opatrnosť a obozretnosť seniorov, aby si vždy v takýchto situáciách informácie preverili a v prípade podozrenia, že boli oslovení podvodníkom ihneď kontaktovali Políciu na telefónnom čísle 158.

Výstraha pred silným vetrom – 30.01.2022

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia silný vietor – stupeň 2, trvanie 30.01.2022 od 9:00 do 22:00. Odporúčania pri silnom vetre:

 • neparkovať vozidlá pod stromami, elektrickými stĺpmi či billboardami
 • pozatvárať a zaistiť okná a dvere ešte pred príchodom vetra
 • na záhrade, terase a balkóne upevniť záhradný nábytok, kvetináče, náradie, sklenené, plechové a iné predmety
 • vytvoriť pre zvieratá na dvore dočasné útočisko
 • zdržiavať sa v bezpečných objektoch a vyhýbať sa skrýšam pod stromami a nestabilným prístreškom
 • obmedziť šoférovanie
 • vyhnúť sa pohybu po horách a prechádzkam v lese
 • voliť pomalú jazdu vo vozidle, ktoré môžu silné poryvy vetra prevrátiť
 • vyhýbať sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi, volať tiesňovú linku, ak auto zasiahne strom či konár
 • sledovať poveternostnú situáciu z bezpečia domova, neskúmať terén.

Majte na pamäti, že najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok.