Voľby 2022 – oznámenie o špeciálnom spôsobe hlasovania

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do o orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022.

Oprávnený volič, ktorý môže požiadať o špeciálny spôsob hlasovania je osoba s nariadenou izoláciou alebo karanténou v súvislosti s ochorením COVID-19 a osoba žijúca s nimi v deň konania volieb v spoločnej domácnosti.

Podanie žiadostí o špeciálny spôsob hlasovania môžete podať výlučné telefonicky na číslo 0904 761 105, 031/7861105  najneskôr do piatka 28. októbra 2022 do 12:00 hodine.

 

Výzva na vykonanie deratizácie – jeseň 2022

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z. vyzýva na realizáciu opatrenia – vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 24.10.2022 do 27.11.2022.

Výzva na vykonanie deratizácie – jeseň 2022 – úplné znenie (.pdf)

Pozvánka na Hodový program 2022

Obec Šalgočka Vás srdečne pozýva na hodový program 2022 v dňoch 14. – 16. októbra 2022:

Piatok 14. októbra 2022:

  • 17:00 – Šarkaniáda a kolotoče na futbalovom ihrisku

Sobota 15. októbra 2022:

  • od 17:00 – Otvorenie spoločenskej záhrady za Kultúrnym domom. Vystúpenie folklórneho súboru Inovec, superstáristky Karmen Pál-Baláž, hudobného dua Peťo & Ja

Pripravený je stánok s občerstvením „ Dobroty u KIKI a MILU“, podávať sa bude cigánska pečienka, zemiakové špirály, široký výber alko aj nealko nápojov, varené víno.

Nedeľa 16. októbra 2022:

  • 9:00 – Hodová Sv. omša v kostole Sv. Terézie
  • 14:00 – Futbalový zápas Ligy Internacionálov „Starí páni Šalgočka – Starí páni Kynek“

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetových stránkach a sociálnych sieťach obce Šalgočka.

 

Pozvánka na Šarkaniádu 2022

Obec Šalgočka Vás srdečne pozýva na hodovú Šarkaniádu, ktorá sa bude konať v piatok 14. októbra 2022. Zraz účastníkov bude o 17.00 hod. na futbalovom ihrisku v Šalgočke. Je pripravené malé občerstvenie pre deti aj rodičov. Na záver bude vyhodnotenie najkrajších, najlepšie a najvyššie lietajúcich šarkanov.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetových stránkach a sociálnych sieťach obce Šalgočka.

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 29.09.2022

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2022 (vo štvrtok) o 18:30 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Predloženie audítorskej správy a overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2021
  4. Rozpočtové opatrenia
  5. Rôzne
  6. Záver

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 – zoznam kandidátov na predsedu a poslancov TTSK

Obec Šalgočka zverejňuje zoznamy kandidátov na predsedu Trnavského samosprávneho kraja a poslancov Trnavského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 2, ktoré sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022.

Voľby do orgánov samosprávych krajov – kandidáti na predsedu TTSK (.pdf)
Voľby do orgánov samosprávnych krajov – kandidáti na poslancov vo volebnom obvode č. 2 (.pdf)