Seniori – pozor na falošných sčítacích asistentov – SODB 2021

Obec Šalgočka zverejňuje leták Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorý upozorňuje občanov (najmä seniorov), aby boli pri sčítaní obozretní a nestali sa obeťami podvodníkov.

V prípade, že sa nemôžete alebo neviete sčítať elektronicky prostredníctvom formulára na stránke www.scitanie.sk do 31. marca 2021, máte možnosť využiť asistované sčítanie, ktoré bude prebiehať od 1. apríla 2021 najneskôr do 31. októbra 2021.

Za obec Šalgočka bude asistované sčítanie vykonávať výhradne pracovníčka Obecného úradu Silvia Bartošová. O asistované sčítanie je možné požiadať na telefónnom čísle 0904 761 105 (mobilné číslo Obecného úradu).

Pre účely ochrany pred podvodníkmi, ktorý by mohli zneužiť situáciu počas sčitania si pamätajte:

 • mobilný asistent občanom musí povinne predložiť preukaz vydaný obcou
 • mobilný asistent navštívi vašu domácnosť len vtedy ak o takúto službu sami vopred telefonicky požiadate
 • buďte zvlášť opatrní pri cudzích osobách, ktoré by sa mohli podvodom vydávať za mobilných asistentov a predstierať pomoc pri sčítaní priamo vo vašich príbytkoch
 • v žiadnom prípade nevpúšťajte cudzie osoby do svojich príbytkov, najmä nie osoby, ktorá vás navštívili bez vašej predošlej požiadavky o asistenciu pri sčítaní a ktoré vám ponúkajú pomoc pri tomto úkone.

SODB2021 – Seniori – pozor na falošných sčítacích asistentov – leták (.pdf)

 

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 03.03.2021

Obec Šalgočka zverejňuje Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

 • k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
 • k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 • k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vyhláška nadobúda platnosť 8. marca 2021. Najdôležitejšie opatrenia:

 • zavádza sa nočný zákaz vychádzania v čase od 20:00 hod. do 01:00 hod. (platí od 3. marca 2021),
 • pozitívnym na COVID-19 sa zakazuje vychádzať z domu na akýkoľvek účel vrátane vstupu do predajní. Povolená je odôvodnená návšteva lekára a lekárne,
 • zakazujú sa vychádzky do prírody mimo okres,
 • povinnosť nosiť respirátor FFP2 od 8. marca 2021 v obchode a v hromadnej doprave a od 15. marca 2021 aj vo všetkých interiéroch (okrem domácnosti),
 • pri nevyhnutnosti cestovať do práce je potrebné sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce,
 • vo vyhradených hodinách pre dôchodcov budú môcť nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta,
 • výrazne sa zvýši policajná kontrola dodržiavania opatrení ako aj kontrola na hraniciach.

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 3. marca 2021 – úplné znenie (.pdf)

Spoločné skríningové testovanie obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka – 06.03.2021

Z dôvodu zvýšenia efektivity skríningového testovania a čoraz menšieho počtu vykonaných testov sme sa spojili s našimi susednými obcami Zemianske Sady a Šalgočka a ďalšie testovanie sa zrealizuje spoločne pre všetky tri obce. Siedme kolo antigénového testovania na COVID-19 bude prebiehať v Športovom areáli Pusté Sady v sobotu 6. marca 2021 v čase od 7:00 do 16:00 pre obce Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka. Testovanie realizujeme z dôvodu, že okres Galanta sa stále nachádza v poslednom 4. stupni varovania (“čierny okres”) v rámci “COVID Automatu” a do práce je vyžadovaný test nie starší ako 7 dní.

 • Na testovanie si  prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obciach Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka podľa harmonogramu.
 • Je potrebné prísť s ochranou horných dýchacích ciest (rúško, respirátor, šatka a pod.), dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 7:00 – 9:30 – Obec Pusté Sady
 • 9:30 – 11:45 – Obec Šalgočka
 • 12:00 – 13:00 – Obedňajšia prestávka
 • 13:00 – 14:00 – Zemianske Sady Hlavná ulica + Kráčiny
 • 14:00 – 15:00 – Zemianske Sady Stredná ulica
 • 15:00 – 16:00 – Zemianske Sady Horná ulica

Prihlasovanie na konkrétny čas testovania – obec Šalgočka:

Občania obce Šalgočka sa môžu prihlásiť telefonicky na testovanie vyhradené pre obec Šalgočka. Objednanie na presný čas je možné do piatka 12:00 na tel. č. 031 786 1105 do 12.00 hod. a na 0904 761 105 do 18.00 hod.

Výsledky spoločného skríningového testovania obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady – 27.02.2021

V sobotu 27. februára 2021 sa uskutočnilo druhé kolo spoločného skríningového testovania obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady. Počas dňa sa do Kultúrneho domu v Šalgočke prišlo otestovať 735 občanov, pozitívny výsledok mali 2 testy.

Ďakujeme obom našim odberným tímom za výbornú prácu. Keďže časť nášho stáleho tímu musela ostať na poslednú chvíľu v karanténe, ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí našich stálych členov promptne nahradili. Členom, ktorí sú v karanténe, zároveň želáme skoré uzdravenie!

Ďakujeme občanom všetkých troch obcí za pokojný a disciplinovaný priebeh dnešného testovania. Odberný tím veľmi pekne ďakuje pánovi Marošovi Nemečkovi za tradične skvelý obed a pani Darinke Košťányovej za výborné bábovky. O ďalšom kole spoločného testovania Vás budeme informovať.

Leták RÚVZ Galanta – Pokyny k ochoreniu COVID-19

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta dáva do pozornosti leták k ochoreniu COVID-19. Obsahuje pokyny v prípade, prepuknutia choroby, v prípade pozitívneho testu na Koronavírus bez príznakov ochorenia COVID-19 a v prípade, že sa u Vás prejavia príznaky ochorenia COVID-19.

Spoločné skríningové testovanie obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady – 27.02.2021

Z dôvodu zvýšenia efektivity skríningového testovania a čoraz menšieho počtu vykonaných testov sme sa spojili s našimi susednými obcami Zemianske Sady a Pusté Sady a ďalšie testovanie sa zrealizuje spoločne pre všetky tri obce. Šieste kolo antigénového testovania na COVID-19 bude prebiehať v kultúrnom dome v Šalgočke sobotu 27. februára 2021 v čase od 7:00 do 15:30 pre obce Pusté Sady, Šalgočka a Zemianske Sady. Testovanie realizujeme z dôvodu, že okres Galanta sa stále nachádza v poslednom 4. stupni varovania (“čierny okres”) v rámci “COVID Automatu” a do práce je vyžadovaný test nie starší ako 7 dní.

 • Na testovanie si  prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obciach Pusté Sady, Šalgočka a Zemianske Sady podľa harmonogramu.
 • Je potrebné prísť s ochranou horných dýchacích ciest (rúško, respirátor, šatka a pod.), dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 7:00 – 9:30 – Obec Pusté Sady
 • 9:30 – 11:00 – Obec Šalgočka
 • 11:00 – 12:00 – Obedňajšia prestávka
 • 12:00 – 13:00 – Zemianske Sady Hlavná ulica + Kráčiny
 • 13:00 – 14:00 – Zemianske Sady Stredná ulica
 • 14:00 – 15:00 – Zemianske Sady Horná ulica
 • 15:00 – 15:30 – Občania mimo TP obcí Zemianske Sady, Pusté Sady, Šalgočka

Prihlasovanie na konkrétny čas testovania – obec Šalgočka:

Občania obce Šalgočka sa môžu prihlásiť telefonicky na testovanie vyhradené pre obec Šalgočka. Objednanie na presný čas je možné do piatka 12:00 na tel. č. 031 786 1105 do 12.00 hod. a na 0904 761 105 do 18.00 hod.