Referendum 21.01.2023 – Utvorenie volebného okrsku

V zmysle § 8  odsek 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utvára obce Šalgočka 1 volebný okrsok a  adresa volebnej miestnosti je Kultúrny dom Šalgočka 135.

Referendum 21.01.2023 – utvorenie volebného okrsku (.pdf)

Referendum 21.01.2023 – Informácia pre voliča

Obec Šalgočka zverejňuje informácie k referendu, ktoré sa bude konať v sobotu 21. januára 2023.

Čítať ďalej

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje volebná komisia Trnavského samosprávneho kraja výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja (.pdf)

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – november 2022

Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením §11 ods. 1 písm. b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2023.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s §11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – november 2022 – úplné znenie a pokyny (.pdf)

Pozvánka na Prechádzku strašidelným lesom

Obec Šalgočka vás srdečne pozýva na Prechádzku strašidelným lesom s lampiónmi, ktorá sa bude konať v sobotu 5. novembra 2022 od 15:30 hod.

Stretnutie detí a rodičov v maskách s lampiónmi, svetielkami, baterkami bude v spoločenskej záhrade za Kultúrnym domom. Sprievod sa pohne smerom k Lesíku kde nás budú čakať  rozprávkové strašidielka s ktorými prejdeme Lesík, vrátime sa cestou popri potoku Jác smerom k Obecnému úradu. Môžete sa zapojiť do súťaže o najkrajšiu masku čarodejníkov, čarodejníc a ježibáb. Vyhodnotenie bude v spoločenskej záhrade.

Prosíme Vás, aby ste sa vhodne obuli do terénu lesného porastu.

Svojou účasťou dávate súhlas na zverejnenie fotografií a videozáznamov na zverejnenie na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Šalgočka

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – uverejnenie výsledkov

Miestna volebná komisia v Šalgočke podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

A. Do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

  • Peter Kobora, nezávislý kandidát
  • Angela Žáková, HLAS – sociálna demokracia
  • Viera Majková, nezávislá kandidátka
  • Barbora Stranovská, nezávislá kandidátka
  • Katarína Mesárošová, Ing., PhD., nezávislá kandidátka

B. Za starostu obce Šalgočka bola zvolená:

  • Helena Mesárošová, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – výsledky (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – zápisnica (.pdf)