Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – vydanie hlasovacieho preukazu

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, ktorý budú voliť  vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 mimo svojho trvalého bydliska môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • elektronicky a listinne najneskôr do 4. marca pre 1. kolo volieb a najneskôr do 14. marca pre 2. kolo volieb. Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť. Listinná žiadosť musí byť do uvedených termínov aj obci doručená.
  • osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 22. marca; pre 2. kolo volieb najneskôr v piatok 5. apríla).
    • e – mailom: obecnyurad@salgocka.sk
    • poštou alebo osobne na adresu: Obec Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – vydanie hlasovacieho preukazu (.pdf)