Oznámenie o uložení listovej zásielky – Denis Szabó

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uložený doporučený list na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte v Zemianskych Sadoch do termínu: 17.03.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Denis Szabó (.pdf)

Farské oznamy od 27. februára do 5. marca 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 27. februára do 5. marca 2023.

Čítať ďalej

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

Obec Šalgočka zverejňuje Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022: 67,27 %. Sadzba poplatku pre rok 2023 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro za tonu: 11,00 €.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 (.pdf)

Farské oznamy od 20. do 26. februára 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 20. do 26. februára 2023.

Čítať ďalej

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 15.03.2023

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 15.03.2023 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:00 do 12:00 hod.: Šalgočka č. 16, 17, 18, 19, 19/OP, 20, 21, 24, 25, 25/ZA, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ,34 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 61/PR, 73/ 75, 75/ZA, 76, 77, 122/1,2,3, 132, 133, 134, 136, 188/8, 3995/1.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.