Odpočet elektromerov – 04. – 05.02.2023

Obecný úrad Šalgočka oznamuje, že v dňoch 04. a 05. februára 2023 bude v obci prebiehať odpočet elektromerov. Odpočet sa týka všetkých odberateľov elektrickej energie bez ohľadu na dodávateľa.