SODB 2021 – sprístupnenie dát v produkte „Moja obec“

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje občanom, že od 1. februára 2023 sprístupnil v rámci výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 produkt „Moja obec“. Tento produkt ponúka vybrané údaje za každú obec a slúži pre rýchlu orientáciu pre samosprávu, obyvateľov, návštevníkov a ľudí, ktorí sa o danú obec zaujímajú. Údaje o obci je možné vytlačiť na prehľadnú dvojstranu.

Údaje za obec Šalgočka nájdete na odkaze: https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK0212504033

Farské oznamy od 13. do 19. februára 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 13. do 19. februára 2023.

Čítať ďalej

Fašiangový zber použitého kuchynského oleja

Obecný úrad Šalgočka pripomína občanom, že v spolupráci so spoločnosťou MEROCO, a.s. naďalej funguje zber použitého kuchynského oleja. Olej je možné odovzdávať na Obecnom úrade v každý pracovný deň počas úradných hodín od 8:00 do 15:00. Za odovzdaný použitý kuchynský olej je možné vybrať si odmenu vo forme octu alebo nového kuchynského oleja.

Biologická ochrana chovov – zima 2022/2023

Vzhľadom na vzniknutú situáciu vo výskyte vtáčej chrípky na území Slovenskej republiky, Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta odporúča všetkým chovateľom prijať a dôsledne dodržiavať opatrenia na zvýšenie biologickej ochrany v chovoch hydiny. Biologická ochrana je súhrn krokov, ktoré zvyšujú hygienickú úroveň chovov a pomáha znižovať riziko výskytu a minimalizuje možnosť šírenia infekcie. Dodržiavaním biologickej ochrany pomáhate ochraňovať hydinu a vtáky pred možnou infekciou.

Spôsoby šírenia ochorenia:

 • pohyb hydiny, ľudí a dopravných prostriedkov medzi farmami
 • nákup hydiny z nekontrolovaných chovov
 • používanie nevydezinfikovaných pracovných nástrojov
 • kontakt s hmyzom a divými vtákmi
 • konzumácia a pitie kontaminovanej vody a krmiva
 • nedostatočná dezinfekcia dopravných prostriedkov a iných technických prostriedkov

Kroky zabezpečujúce zvýšenie biologickej ochrany:

 • zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov , zvlášť vodného vtáctva , s hydinou
 • zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej hydiny
 • zákaz chovu hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach
 • zoznámiť zamestnancov s pohotovostnými plánmi a zvýšiť intenzitu zdravotných kontrol hydiny so zameraním na klinické príznaky aviárnej influenzy
 • prísne dodržiavať nákup hydiny len zo schválených fariem so stálym veterinárnym dozorom
 • novo nakúpenú hydinu umiestniť do sanovaných priestorov
 • pre každú halu zabezpečiť vlastné pracovné nástroje a dezinfekciu pri vstupoch a výstupoch z priestorov
 • pri zvýšení úhynu, znížení znášky a výskyte respiračných príznakov informovať veterinárneho lekára a príslušnú regionálnu veterinárnu správu
 • minimalizovať počty ľudí prichádzajúci do styku s hydinou
 • správne používanie osobných ochranných pomôcok
 • hydina vo voľnom výbehu sa kŕmi a napája v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu
 • hydina sa nenapája vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu
 • vlastníci alebo držitelia bezodkladne oznamujú príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek znaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
  • pokles v príjme potravy a vody o viac ako 20 %,
  • pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
  • týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,
  • akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtná zmena, ktoré svedčia pre vtáčiu chrípku

Žiadame Vás v prípade výskytu klinických príznakov vtáčej chrípky ( výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) bezodkladne informovať svojho súkromného veterinárneho lekára a oznámiť to aj na RVPS Galanta, tel.: 031/780 2011, 031/780 2012.

Farské oznamy od 6. do 12. februára 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 6. do 12. februára 2023.

Čítať ďalej

Výstraha pred silným vetrom – 03. – 04.02.2023

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia silný vietor – stupeň 2, trvanie 03.02.2023 od 15:00 do 04.02.2023 do 14:00. Odporúčania pri silnom vetre:

 • neparkovať vozidlá pod stromami, elektrickými stĺpmi či billboardami
 • pozatvárať a zaistiť okná a dvere ešte pred príchodom vetra
 • na záhrade, terase a balkóne upevniť záhradný nábytok, kvetináče, náradie, sklenené, plechové a iné predmety
 • vytvoriť pre zvieratá na dvore dočasné útočisko
 • zdržiavať sa v bezpečných objektoch a vyhýbať sa skrýšam pod stromami a nestabilným prístreškom
 • obmedziť šoférovanie
 • vyhnúť sa pohybu po horách a prechádzkam v lese
 • voliť pomalú jazdu vo vozidle, ktoré môžu silné poryvy vetra prevrátiť
 • vyhýbať sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi, volať tiesňovú linku, ak auto zasiahne strom či konár
 • sledovať poveternostnú situáciu z bezpečia domova, neskúmať terén.

Majte na pamäti, že najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok.