Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 15.03.2023

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 15.03.2023 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:00 do 12:00 hod.: Šalgočka č. 16, 17, 18, 19, 19/OP, 20, 21, 24, 25, 25/ZA, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ,34 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 61/PR, 73/ 75, 75/ZA, 76, 77, 122/1,2,3, 132, 133, 134, 136, 188/8, 3995/1.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.