Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022

Obec Šalgočka zverejňuje Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022.

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022 (.pdf)