SODB 2021 – sprístupnenie dát v produkte „Moja obec“

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje občanom, že od 1. februára 2023 sprístupnil v rámci výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 produkt „Moja obec“. Tento produkt ponúka vybrané údaje za každú obec a slúži pre rýchlu orientáciu pre samosprávu, obyvateľov, návštevníkov a ľudí, ktorí sa o danú obec zaujímajú. Údaje o obci je možné vytlačiť na prehľadnú dvojstranu.

Údaje za obec Šalgočka nájdete na odkaze: https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK0212504033