Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.03.2023

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 21.03.2023. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022
 4. Rozpočtové opatrenia
 5. Zmena kúpnej zmluvy p. Spodniak
 6. Zmluva o spolupráci pri obstaraní Zmien a doplnkov územného plánu spoločnosť Sensun na IBV Za kostolom
 7. Harmonogram kultúrno-spoločenských akcií v obci na rok 2023
 8. Projektová štúdia IBV Pri kríži, investor Zuzana Opltová
 9. Prestavba polyfunkčnej budovy, investor Zuzana Opltová
 10. Program hospodárskeho rozvoj a sociálneho rozvoja obce Šalgočka
 11. Rôzne
 12. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.03.2023 (.pdf)

Farské oznamy od 27. marca do 2. apríla 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 27. marca do 2. apríla 2023.

Čítať ďalej

Výstraha pred silným vetrom – 27.03.2023

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia silný vietor – stupeň 2, dňa 27.03.2023 od 10:00 do 20:00 hod. Odporúčania pri silnom vetre:

 • neparkovať vozidlá pod stromami, elektrickými stĺpmi či billboardami
 • pozatvárať a zaistiť okná a dvere ešte pred príchodom vetra
 • na záhrade, terase a balkóne upevniť záhradný nábytok, kvetináče, náradie, sklenené, plechové a iné predmety
 • vytvoriť pre zvieratá na dvore dočasné útočisko
 • zdržiavať sa v bezpečných objektoch a vyhýbať sa skrýšam pod stromami a nestabilným prístreškom
 • obmedziť šoférovanie
 • vyhnúť sa pohybu po horách a prechádzkam v lese
 • voliť pomalú jazdu vo vozidle, ktoré môžu silné poryvy vetra prevrátiť
 • vyhýbať sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi, volať tiesňovú linku, ak auto zasiahne strom či konár
 • sledovať poveternostnú situáciu z bezpečia domova, neskúmať terén.

Majte na pamäti, že najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok.

Farské oznamy od 20. do 26. marca 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 20. do 26. marca 2023.

Čítať ďalej

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 21.03.2023

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21. marca 2023 (v utorok) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022
 4. Rozpočtové opatrenia
 5. Zmena kúpnej zmluvy p. Spodniak.
 6. Zmluva o spolupráci pri obstaraní Zmien a doplnkov územného plánu spoločnosť Sensun na IBV Za kostolom
 7. Harmonogram kultúrno-spoločenských akcií v obci na rok 2023
 8. Rôzne
 9. Záver

 

Farské oznamy od 13. do 19. marca 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 13. do 19. marca 2023.

Čítať ďalej