Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 01.12.2021

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 1. decembra 2021 (v stredu) o 17:00 hod. s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Návrh kúpno-predajnej zmluvy na parcelu CKN 77/43
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k navrhovanému rozpočtu obce na rok 2022
 5. Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom do roku 2024
 6. Plán práce kontrolórky obce na prvý polrok 2022
 7. Rozpočtové opatrenie č. 6
 8. Riešenie chráneného územia park Lesík – prednesenie zámeru
 9. Rôzne
 10. Záver

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bude prebiehať v súlade s platnými protipandemickými opatreniami.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 01.12.2021 (.pdf)

Núdzový stav spojený so zákazom vychádzania od 25.11.2021

Kancelária Združenia miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice pripravila prehľad k vyhlásenému núdzovému stavu a s ním spojeným zákazom vychádzania, ktorý platí od dnešnej polnoci – 25. novembra 2021 predbežne na dobu 2 týždňov.

Na Slovensku od štvrtka 25. novembra 2021 na 90 dní platí núdzový stav a zákaz vychádzania okrem času od od 1.00 do 5.00 h. Platí aj zákaz zhromažďovania v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Rozhodla o tom vláda v stredu 24. novembra 2021, pričom zároveň všetkým osobám na našom území uložila uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedky diaľkovej komunikácie (internet), umožniť zamestnancom vykonávať prácu z domu v maximálnej možnej miere a vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami, aj v exteriéri.

Čítať ďalej

Farské oznamy od 22. do 28. novembra 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 22. do 28. novembra 2021.

Čítať ďalej

Podvody na senioroch – autonehoda príbuzného a vnuk v núdzi

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante dáva do pozornosti najmä starším občanom ďalšie podvodné konania, ktoré boli zaznamenané v posledných dňoch s cieľom vylákať od seniorov peniaze.

Polícia tento týždeň počas jedného dňa zaznamenala tri prípady, keď podvodníci telefonicky oslovili seniorov a snažili sa pod zámienkami vylákať od nich peniaze. V dvoch prípadoch boli seniori obozretní a podvodníkom sa nepodarilo peniaze od nich vylákať, v jednom prípade však senior prišiel o niekoľko tisíc eur.

Aj pri týchto podvodných konaniach páchatelia použili vymyslený príbeh o tragickej autonehode príbuzného, respektíve sa podvodník predstavil ako vnuk, ktorý veľmi súrne potrebuje požičať peniaze, ktoré následne obratom vráti.

Polícia vyzýva občanov, aby si vždy v takýchto situáciách informácie preverili a v prípade podozrenia, že sa jedná o podvodníka, ihneď kontaktovali políciu na čísle 158.

Návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024

Obec Šalgočka zverejňuje návrh rozpočtu obce na roky 2022, 2023 a 2024. Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu viacročného rozpočtu obce Šalgočka  zostavený na roky 2022, 2023, 2024:

 • v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135 alebo
 • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Šalgočke v úradných hodinách.

Termín na uplatnenie pripomienok: od 15. 11. 2021 do 25. 11. 2021.

Návrh rozpočtu obce Šalgočka na roky 2022-2024 – príjmy (.pdf)
Návrh rozpočtu obce na roky 2022-2024 – výdavky (.pdf)

Farské oznamy od 15. do 21. novembra 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 15. do 21. novembra 2021.

Čítať ďalej