Farské oznamy od 27.12.2021 do 02.01.2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 27.12.2021 do 02.01.2022.

Čítať ďalej

PF 2022

Vianočná nálada na domy sadá, šťastie a lásku do sŕdc nám vkladá. Nech vás vždy sprevádza na každom kroku, cez krásne Vianoce aj v novom roku.

Príjemné prežitie Vianočných a Novoročných sviatkov Vám želajú starostka obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a zamestnanci Obecného úradu v Šalgočke.

 

Farské oznamy od 20. do 26. decembra 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 20. do 26. decembra 2021.

Čítať ďalej

Farské oznamy od 13. do 19. decembra 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 13. do 19. decembra 2021.

Čítať ďalej

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 01.12.2021

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 01.12.2021. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Návrh kúpno-predajnej zmluvy na parcelu CKN 77/43
  4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k navrhovanému rozpočtu obce na rok 2022
  5. Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom do roku 2024
  6. Plán práce kontrolórky obce na prvý polrok 2022
  7. Rozpočtové opatrenie č. 6
  8. Riešenie chráneného územia park Lesík, prednesenie zámeru
  9. Rôzne
  10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 01.12.2021 (.pdf)

 

Mikuláš 2021 v Šalgočke