Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 01.12.2021

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 1. decembra 2021 (v stredu) o 17:00 hod. s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Návrh kúpno-predajnej zmluvy na parcelu CKN 77/43
  4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k navrhovanému rozpočtu obce na rok 2022
  5. Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom do roku 2024
  6. Plán práce kontrolórky obce na prvý polrok 2022
  7. Rozpočtové opatrenie č. 6
  8. Riešenie chráneného územia park Lesík – prednesenie zámeru
  9. Rôzne
  10. Záver

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bude prebiehať v súlade s platnými protipandemickými opatreniami.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 01.12.2021 (.pdf)

Núdzový stav spojený so zákazom vychádzania od 25.11.2021

Kancelária Združenia miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice pripravila prehľad k vyhlásenému núdzovému stavu a s ním spojeným zákazom vychádzania, ktorý platí od dnešnej polnoci – 25. novembra 2021 predbežne na dobu 2 týždňov.

Na Slovensku od štvrtka 25. novembra 2021 na 90 dní platí núdzový stav a zákaz vychádzania okrem času od od 1.00 do 5.00 h. Platí aj zákaz zhromažďovania v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Rozhodla o tom vláda v stredu 24. novembra 2021, pričom zároveň všetkým osobám na našom území uložila uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedky diaľkovej komunikácie (internet), umožniť zamestnancom vykonávať prácu z domu v maximálnej možnej miere a vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami, aj v exteriéri.

Čítať ďalej