Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 06.10.2021

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 06.10.2021. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Prefinancovanie zostatku úveru z OTP Banky cez Prima banku Slovensko, a.s.
 4. Žiadosť o odpredaj obecných pozemkov pán Spodniak
 5. Vyhlásenie zámeru na odpredaj obecného pozemku p. Mgr. Kramolišovej
 6. Rozpočtové opatrenia
 7. Rôzne
 8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 06.10.2021 (.pdf)

Odporúčania k Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých 2021

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Galante pri príležitosti blížiacich sa sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých polícia odporúča občanom:

 • príručné tašky, kabelky s osobnými vecami neodkladať na miestach bez dozoru, ako napríklad na hroboch, či lavičkách,
 • svoje osobné veci mať vždy na očiach, pretože stačí malá nepozornosť a zlodej sa k nim ľahko dostane,
 • starších ľudí z rodiny nenechávať chodiť na cintoríny osamotených,
 • nenechávať v odstavenom vozidle cennosti, doklady, elektroniku, ani iné hodnotné veci,
 • po opustení vozidla nezabudnúť vozidlo riadne uzamknúť,
 • dbať na svoju bezpečnosť na cestách a v ich blízkosti a používať reflexné prvky,
 • je dôležité, aby vodiči boli ohľaduplní voči chodcom a cyklistom, najmä na priechode pre chodcov a prispôsobili svoju jazdu poveternostným podmienkam a aby neparkovali svoje vozidlá tak, aby znemožnili prejazd iným.

 

Farské oznamy od 25. do 31. októbra 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 25. do 31. októbra 2021.

Čítať ďalej

Video: „Spoznaj svoju župu“ 2021

Počas leta sme sa vydali za krásnymi zákutiami a podujatiami. V rámci projektu „Spoznaj svoju župu“ sme 31. júla 2021 navštívili Smolenický zámok a podujatie Dračie dni. Končiace sa leto sme si spríjemnili výletom na Záhorie. V sobotu 11. septembra 2021 sme navštívili mesto Skalica, zámok v Holíči a Kostol Svätej Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.

 

Farské oznamy od 18. do 24. októbra 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 18. do 24. októbra 2021.

Čítať ďalej

Hodová výzdoba 2021