Návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024

Obec Šalgočka zverejňuje návrh rozpočtu obce na roky 2022, 2023 a 2024. Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu viacročného rozpočtu obce Šalgočka  zostavený na roky 2022, 2023, 2024:

  • v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135 alebo
  • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Šalgočke v úradných hodinách.

Termín na uplatnenie pripomienok: od 15. 11. 2021 do 25. 11. 2021.

Návrh rozpočtu obce Šalgočka na roky 2022-2024 – príjmy (.pdf)
Návrh rozpočtu obce na roky 2022-2024 – výdavky (.pdf)

Farské oznamy od 15. do 21. novembra 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 15. do 21. novembra 2021.

Čítať ďalej