Oznámenie o uložení písomnosti – Zlata Šandorová

Oznamujeme Vám, že na Obecnom úrade máte uloženú listovú zásielku do vlastných rúk. Listovú zásielku si môžete prevziať na Obecnom úrade do termínu: 25.10.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení písomnosti – Zlata Šandorová (.pdf)

Pozvánka na Hodovú šarkaniádu 2021

Obec Šalgočka Vás srdečne pozýva na Hodovú šarkaniádu 2021, ktorá bude konať v piatok 15. októbra 2021.

Zraz účastníkov bude o 16:00 na futbalovom ihrisku v Šalgočke. Hosťom našej Šarkaniády budú maskoti Labkovej Patroly, s ktorými budem na futbalovom ihrisku púšťať šarkany. Zabavíme sa aj pri dobrej hudbe. Je pripravené malé prekvapenie pre deti. Na záver bude vyhodnotenie najkrajších a najvyššie lietajúcich šarkanov.

Premiéru bude mať i video z projektu podporeného Trnavským samosprávnym krajom „Spoznaj svoju župu“.

Podujatie finančne podporili Trnavský samosprávny kraj a FRENKY – Auto spol. s r.o. Pata.

Tešíme sa na Vás!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zverejnením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Šalgočka.