Farské oznamy od 11. do 17. marca 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 11. do 17. marca 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
11.03.
  Bojničky
17:00
†Vladimír Škoda
Dvorníky
18:00
† rodičia Margita a Gejza Šubertoví
Ut
12.03.
  Dvorníky
18:00
† Hermína Poláková
St

13.03.

JARNÉ KÁNTROVÉ DNI Za dar lásky Šalgočka
17:00
† vdp. Jozef Horvátik
Dvorníky
18:00
† manžel Anton a rodičia
Št

14.03.

JARNÉ KÁNTROVÉ DNI Za dar lásky Zemianske Sady
17:00
† sestry a švagrovia
Dvorníky
18:00
† matka Irena Mikulková
Pi
15.03.
JARNÉ KÁNTROVÉ DNI
Za dar lásky
Bojničky
17:00
† rodičia Ľudovít a Katarína Šiškoví, syn Jozef
Dvorníky
18:00
† manžel Jozef a rodičia Klokneroví
So
16.03.
  Bojničky
08:00
† Jozef Moravec
Dvorníky
18:00
† Štefan Polakovič a r.z.o.s.
Ne

17.03.

2. pôstna nedeľa
Dvorníky
07:30
† otec, brat a švagor Jozef
Bojničky
08:45
† manžel Jozef Dekan a nevesta Jarmila
Šalgočka
09:00
† manžel Pavol a celá † rodina
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Michal a Matilda Velčickí a brat Jozef
 • JARNÉ KÁNTROVÉ DNI: téma- príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska.
 • VÝROČIE ZVOLENIA SV. OTCA FRANTIŠKA: streda 13.3., spomeňme si v i v osobných modlitbách.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 14.03.2018

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca 2019 o 18:30 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Správa kontrolórky obce – kontrolná činnosť za rok 2018
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2018
 5. Investičné zámery obce na rok 2019
 6. Informácia o výške poplatku za uloženie odpadu na rok 2019 – novela zákona
 7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – predzáhradky Miroslav Kohýl
 8. Žiadosť o príspevky ZŠ s MŠ Zemianske Sady, Centrum voľného času Sereď, žiadosť o dotáciu TJ Poľnohospodár Šalgočka
 9. Rôzne
 10. Záver

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 – delegovanie člena a náhradníka OVK

Obecný úrad Šalgočka oznamuje politickým stranám a hnutiam, že oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie k Voľbám do Európskeho parlamentu 2019 si môžu zasielať:

 • e-mailom: obecnyurad@salgocka.sk
 • poštou alebo osobne na adresu: Obec Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135.

Obec Šalgočka pre voľby do okrskovej volebnej komisie k voľbám do Európskeho parlamentu 2019:

 • zriadila 1 volebný okrsok
 • volebnú miestnosť, ktorá bude v Kultúrnom dome Šalgočka 135

Farské oznamy od 4. do 10. marca 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 4. do 10. marca 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
04.03.
  Bojničky
17:00
† otec, bratia Ľuboš a Štefan, švagor Jozef
Dvorníky
18:00
† Jolana Šuranová, otec Ján
Ut
05.03.
  Dvorníky
18:00
† matka Agneša Kudlíková
St

06.03.

Popolcová streda Zemianske Sady
17:00

Šalgočka
18:30

 

† Jozef Horvátik

† rodičia Krajní a Mihálikoví

Bojničky
17:00 Dvorníky
18:30
† rodičia Vyhlídaloví, Izakovičoví a ostatná rodina

prosba o duchovnu obnovu farnosti

Št

07.03.

  Zemianske Sady
17:00
† rodičia Vendelín a Mária Bábikoví, rodičia Danišoví a Fórroví
Dvorníky
18:00
† manžel Anton Kadlec, synovia Ľuboš, Štefan, zať Jozef Mikulášik
Pi
08.03.
  Bojničky
17:00
 
Dvorníky
18:00
† rodičia Sedláčkoví
So
09.03.
  Bojničky
08:00
 
Dvorníky
18:00
† Peter Bališ, rodičia
Ne

10.03

1. pôstna nedeľa Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
poďakovanie za dožité životné jubileum a prosba o Božiu pomoc
Šalgočka
09:00
† manžel Alexander
Dvorníky
10:20
† Milan Koštrna
Zemianske Sady
10:30
† syn Jozef Cáder
 • POPOLCOVÁ STREDA: Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých ( osoba, ktorá dovŕšila 18. rok života) až do začatia šesťdesiateho roka života. Je treba sa starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.
 • POBOŽNOSTI KRÍŽOVÝCH CIEST: Možnosť získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnení obvyklých podmienok.
  Chorí a nevládni, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť majú rovnako možnosť získavať odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení Pána.
 • DVORNÍKY: PIATOK 30 min. pred sv. omšou, NEDEĽA 15:00
 • BOJNIČKY: PIATOK 30 min. pred sv. omšou, NEDEĽA 14:00
 • ŠALGOČKA: STREDA 30 min. pred sv. omšou, NEDEĽA 30 min. pred sv. omšou
 • ZEMIANSKE SADY: ŠTVRTOK 30 min. pred sv. omšou, NEDEĽA 30 min pred sv. omšou
 • FARSKÁ EKONOMICKÁ RADA: stretnutie členov v pondelok 04.03. o 19:00 fara Dvorníky.
 • SV. OMŠA PRE RODINY S DETMI: pozývame na sv. omšu spojenú s pôstnou katechézou pre rodiny s deťmi v nedeľu 10.03. o 10:20 vo farskom chráme v Dvorníkoch.
 • STERTNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: DVORNÍKY: utorok 05.03. po sv. omši o 18:30 v chráme, ZEMIANSKE SADY: štvrtok 07.03. po sv. omši o 17:30 v chráme. Ďakujem vopred za účasť.