Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Obec Šalgočka oznamuje, že úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 je 30,35%.

Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 je 8,00 €.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 (.pdf)

Výpočet poplatku za uloženie odpadu 2019 – rozšírené informácie o zmenách (.pdf)

Rozpočet obce na rok 2019 – úpravy

Obec Šalgočka zverejňuje úpravy k rozpočtu obce na rok 2019 zo dňa 30.11.2018:

Rozpočet obce Šalgočka na rok 2019 – časť príjmy – úpravy (.pdf)
Rozpočet obce Šalgočka na rok 2019 – časť výdavky – úpravy (pdf)

Farské oznamy od 25. februára do 3. marca 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 25. februára do 3. marca 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
25.02.
  Bojničky
17:00
† Pavol Putala
Dvorníky
18:00
† Alžbeta a František Šándoroví, syn František
Ut
26.02.
  Dvorníky
18:00
za farníkov
St

27.02.

  Šalgočka
17:00
† syn Dušan
Dvorníky
18:00
na úmysel ordinára
Št

28.02.

  Zemianske Sady
17:00
† starí rodičia Pavol a Magdaléna Táčovskí, Alexander a Pavlína Cigánoví
Dvorníky
18:00
za duše v očistci
Pi
01.03.
  Bojničky
17:00
† krstný syn Jozef
Dvorníky
18:00
ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So
02.03.
  Bojničky
08:00
poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života a prosba o zdravie pre rodinu Šestákovú
Dvorníky
19:00
† Cecília a Vendelín Ševčovičoví, synovia Ivan a Milan
Ne

03.03.

8. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† bratia Emil a Marián Kamendyoví, švagor František
Bojničky
08:45
† manžel Miloš Izakovič
Šalgočka
09:00
† starí rodičia Balejkoví, Dlhošoví a Čapkovičoví
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Vojtech a Marta Súkenníkoví, s.r.z.o.s.
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie DVORNÍKY štvrtok 17:00 a piatok 16:30, BOJNIČKY pondelok 16:00 a piatok 15:30, ŠALGOČKA streda 15:30, ZEMIANSKE SADY štvrtok 15:30. Vyloženie Sviatosti oltárnej počas spovedania bude tak, ako je zvykom. Navštevovanie chorých v piatok od 08:00.
 • ZEMIANSKE SADY: sobášny obrad – sobota 02.03. o 15:00 Jacob Peterson a Miroslava Hujová
 • STRETNUTIE ANIMÁTOROV: pozývame na ďalšie stretnutie dobrovoľníkov pre prácu s deťmi vo farnosti na stretnutie v nedeľu 03.02. o 18:00 na faru do Dvorníkov.
 • DVORNÍKY: pre organizovanie fašiangového sprievodu v obci sa čas sv. omše v sobotu večer posúva na 19:00. Za pochopenie ďakujeme.

Pozvánka na batôžkovú karnevalovú fašiangovú zábavu 2019

Obec Šalgočka Vás srdečne pozýva na batôžkovú karnevalovú fašiangovú zábavu nielen pre malých ale aj veľkých, ktorá sa bude konať 2. marca 2019 o 17:00 v kultúrnom dome Šalgočka.

Vstup v maskách !!!

Budú vyhodnotené najkrajšie rodinné masky, detské masky a masky dospelých.  Pripravený je zaujímavý fašiangový program, výborná hudba, ak si neprinesiete občerstvenie z domu bude sa v malom bufete podávať cigánska pečienka, vínko. Prosíme šikovné gazdinky, aby napiekli tradičné fašiangové pečivo.

Tešíme sa na Vás a Vaše karnevalové fašiangové kostýmy.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke obce.

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – zverejnenie kandidátov

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky vo voľbách, ktoré sa budú konať v sobotu 16. marca 2019:

 1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
 2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
 3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
 4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
 5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
 7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
 8. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
 9. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
 10. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
 11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
 12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
 13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
 14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
 15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

Farské oznamy od 18. do 24. februára 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 18. do 24. februára 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
18.02.
  Bojničky
17:00
† syn Erik a ostatná † rodina
Dvorníky
18:00
poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života a prosba o Božiu pomoc a ochranu
Ut
19.02.
  Dvorníky
18:00
† rodičia Jozef a Cecília Kamendyoví, s.r.z.o.s.
St

20.02.

  Šalgočka
17:00
† rodina Ficelová a Nagyová
Dvorníky
18:00
za farníkov
Št

21.02.

  Zemianske Sady
17:00
† rodičia Michal a Serafína Danišoví, starí rodičia
Dvorníky
18:00
† otec, brat, starí rodičia a ich deti
Pi
22.02.
  Bojničky
17:00
† manžel Augustín Koštrna
Dvorníky
18:00
† kňaz Jozef Horvátik
So
23.02.
  Bojničky
08:00
prosba o dar zdravia
Dvorníky
18:00
† rodičia Cibuloví, syn Emil
Ne

24.02.

7. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Helena Plaštiaková
Bojničky
08:45
† Ladislav a Katarína Krúpoví
Šalgočka
09:00
† rodičia Majkoví, Tóthoví a starí rodičia
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Štefan Herceg a rodičia
 • DVORNÍKY SOBÁŠNA SV. OMŠA: Sobota 23.02.2019 o 15:00 Slavomír Obuch a Nikoleta Minarovičová