Farské oznamy od 4. do 10. marca 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 4. do 10. marca 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
04.03.
  Bojničky
17:00
† otec, bratia Ľuboš a Štefan, švagor Jozef
Dvorníky
18:00
† Jolana Šuranová, otec Ján
Ut
05.03.
  Dvorníky
18:00
† matka Agneša Kudlíková
St

06.03.

Popolcová streda Zemianske Sady
17:00

Šalgočka
18:30

 

† Jozef Horvátik

† rodičia Krajní a Mihálikoví

Bojničky
17:00 Dvorníky
18:30
† rodičia Vyhlídaloví, Izakovičoví a ostatná rodina

prosba o duchovnu obnovu farnosti

Št

07.03.

  Zemianske Sady
17:00
† rodičia Vendelín a Mária Bábikoví, rodičia Danišoví a Fórroví
Dvorníky
18:00
† manžel Anton Kadlec, synovia Ľuboš, Štefan, zať Jozef Mikulášik
Pi
08.03.
  Bojničky
17:00
 
Dvorníky
18:00
† rodičia Sedláčkoví
So
09.03.
  Bojničky
08:00
 
Dvorníky
18:00
† Peter Bališ, rodičia
Ne

10.03

1. pôstna nedeľa Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
poďakovanie za dožité životné jubileum a prosba o Božiu pomoc
Šalgočka
09:00
† manžel Alexander
Dvorníky
10:20
† Milan Koštrna
Zemianske Sady
10:30
† syn Jozef Cáder
 • POPOLCOVÁ STREDA: Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých ( osoba, ktorá dovŕšila 18. rok života) až do začatia šesťdesiateho roka života. Je treba sa starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.
 • POBOŽNOSTI KRÍŽOVÝCH CIEST: Možnosť získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnení obvyklých podmienok.
  Chorí a nevládni, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť majú rovnako možnosť získavať odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení Pána.
 • DVORNÍKY: PIATOK 30 min. pred sv. omšou, NEDEĽA 15:00
 • BOJNIČKY: PIATOK 30 min. pred sv. omšou, NEDEĽA 14:00
 • ŠALGOČKA: STREDA 30 min. pred sv. omšou, NEDEĽA 30 min. pred sv. omšou
 • ZEMIANSKE SADY: ŠTVRTOK 30 min. pred sv. omšou, NEDEĽA 30 min pred sv. omšou
 • FARSKÁ EKONOMICKÁ RADA: stretnutie členov v pondelok 04.03. o 19:00 fara Dvorníky.
 • SV. OMŠA PRE RODINY S DETMI: pozývame na sv. omšu spojenú s pôstnou katechézou pre rodiny s deťmi v nedeľu 10.03. o 10:20 vo farskom chráme v Dvorníkoch.
 • STERTNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: DVORNÍKY: utorok 05.03. po sv. omši o 18:30 v chráme, ZEMIANSKE SADY: štvrtok 07.03. po sv. omši o 17:30 v chráme. Ďakujem vopred za účasť.