Zápis detí do 1. ročníka školského roka 2019/2020

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady oznamuje rodičom a ich deťom, že zápis do 1. ročníka školského roka 2019/2020 bude 2. apríla 2019 (v utorok) od 14:00 do 17:00 v budove Základnej školy. Ďalej by ste mali vedieť:

  • Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa (stačí fotokópia), poplatok za učebné pomôcky 25 Eur, iné dôležité dokumenty (zo súdu, lekára, centier poradenstva)
  • Vypísaný zápisný lístok, ktorý si môžete vyžiadať v MŠ v Zemianskych Sadoch, v kancelárii našej ZŠ alebo na internetovej stránke školy. Dieťa môže zapísať aj elektronicky. Elektronická prihláška je dostupná na internetovej stránke školy (https://zsmszemianskesady.edupage.org/register/)
  • zápisu v ZŠ sa MUSÍ zúčastniť každé dieťa s trvalým pobytom v Zemianskych Sadoch alebo v Šalgočke, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕši šiesty rok, a to aj vtedy, ak jeho rodičia chcú požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky
  • povinnosť zúčastniť sa zápisu platí aj pre tie deti, ktoré sa zúčastnili zápisu minulý školský rok a mali už odklad

Tešíme sa na Vás!

Kontaktné údaje: Základná škola s materskou školou Zemianske Sady č. 162, č. tel. 031/786 11 28 e-mail: riaditelzszemsady@gmail.com

Farské oznamy od 11. do 17. marca 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 11. do 17. marca 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
11.03.
  Bojničky
17:00
†Vladimír Škoda
Dvorníky
18:00
† rodičia Margita a Gejza Šubertoví
Ut
12.03.
  Dvorníky
18:00
† Hermína Poláková
St

13.03.

JARNÉ KÁNTROVÉ DNI Za dar lásky Šalgočka
17:00
† vdp. Jozef Horvátik
Dvorníky
18:00
† manžel Anton a rodičia
Št

14.03.

JARNÉ KÁNTROVÉ DNI Za dar lásky Zemianske Sady
17:00
† sestry a švagrovia
Dvorníky
18:00
† matka Irena Mikulková
Pi
15.03.
JARNÉ KÁNTROVÉ DNI
Za dar lásky
Bojničky
17:00
† rodičia Ľudovít a Katarína Šiškoví, syn Jozef
Dvorníky
18:00
† manžel Jozef a rodičia Klokneroví
So
16.03.
  Bojničky
08:00
† Jozef Moravec
Dvorníky
18:00
† Štefan Polakovič a r.z.o.s.
Ne

17.03.

2. pôstna nedeľa
Dvorníky
07:30
† otec, brat a švagor Jozef
Bojničky
08:45
† manžel Jozef Dekan a nevesta Jarmila
Šalgočka
09:00
† manžel Pavol a celá † rodina
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Michal a Matilda Velčickí a brat Jozef
  • JARNÉ KÁNTROVÉ DNI: téma- príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska.
  • VÝROČIE ZVOLENIA SV. OTCA FRANTIŠKA: streda 13.3., spomeňme si v i v osobných modlitbách.