Pozvánka na zápis do 1. ročníka Základnej školy

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady pozýva všetkých budúcich prváčikov, ich rodičov a príbuzných na slávnostný zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 3. apríla 2017 od 14:00 do 17:00.

Čo potrebujú rodičia na zápis?

  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz
  • poplatok za učebné pomôcky 25 Eur.

Deň otvorených dverí 2017 v Základnej škole Zemianske Sady

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí.

Miesto: Základná škola s materskou školou Zemianske Sady

Čas: 22. marca 2017 od 10:00 do 11:30 hod.

Pozvaní: rodičia a priatelia školy

Program:

  • Privítanie
  • Prehliadka priestorov školy
  • Návšteva jednotlivých tried a vyučovacích hodín – deň vody
  • Ukončenie dňa otvorených dverí

Príďte stráviť príjemné predpoludnie. Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Videopohľad na pochovávanie basy v Šalgočke 2017

Pozrite si zostrih z fašiangového programu 2017 v Šalgočke. Absolvovali sme tradičný sprievod po obci v maskách a na záver sme sa s fašiangovým obdobím rozlúčili slávnostným pochovaním basy.

Pozvánka na Fašiangový program 2017

Obec Šalgočka Vás srdečne pozýva v sobotu 25. februára 2017 na Fašiangy v Šalgočke. Program:

od 16.00 hod. Karnevalový sprievod dospelých aj detí po obci týmto pozýame dospelých aj deti do karnevalového fašiangového sprievodu v atraktívnych maskách v čo najväčšom počte. Sprievod  bude vychádzať od kultúrneho domu smerom k ihrisku, okolo kaštieľa, po hlavnej ceste okolo bytoviek a skončí zasa pri kultúrnom dome.

od 17.30 hod.  – 18.00 hod.  ukončenie karnevalového sprievodu pri kultúrnom dome, ochutnávka zabíjačkových špecialít ,  fašiangového pečiva,   príjemná hudba .

V prípade nepriaznivého počasia bude karneval v kultúrnom dome.

od 19.30 hod. –  pochovávanie basy

od 20. 00 hod. –  fašiangová veselica

Prosíme šikovné gazdinky o napečenie fašiangového pečiva, ktorým uhostia karnevalový sprievod a pochutnáme si na ňom všetci. Tešíme sa na Vás!

Pozvánka na fašiangový karneval

Milé deti, vážení rodičia a pani učiteľky!

Na známosť sa všetkým dáva že sa u nás konať bude Fašiangový karneval. Kto chce vidieť, nech sem beží, kto chce zažiť nech sa snaží. Ktorý bude ten deň slávny? 17. február 2017. Dostavte sa preto k nám do školičky v Zemianskych Sadoch o hodine 15-tej. Čaká Vás tu pekný program, veselica, zábava. Preto vôbec neváhajte, peknú masku si hotujte. Ako tradícia káže, tak fašiangy ukončíme a aj basu pochováme.

Videopohľad na X. obecný ples v Šalgočke

Pozrite si krátke video z jubilejného 10. obecného plesu, ktorý sa konal uplynulú sobotu v kultúrnom dome v Šalgočke. Ďakujeme skupine STOP za výbornú zábavu, všetkým čo sa zapojil do prípravy plesu a sponzorom, ktorí do tomboly venovali pekné ceny. Už teraz sa tešíme na 11. ročník!