Výstavba nájomných rodinných domov

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, že v obci sa plánuje výstavba 12. nájomných rodinných domov v lokalite za cintorínom. Záujemci, sa môžu o podrobnostiach informovať na obecnom úrade alebo u starostky obce do 15.11.2012.

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ZŠ a MŠ Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady vyhlasuje v zmysle §4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou Zemianske Sady s prepokladaným nástupom od 1. januára 2013.

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ZŠ a MŠ Zemianske Sady (.pdf)

Pozvánka na 1. ročník púšťania šarkanov

Obec Šalgočka v spolupráci so Základnou školou a Materskou školou v Zemianskych Sadoch týmto oznamujú občanom, že v piatok 12. 10. 2012 o 10:30 hod. sa v parku pri kostole uskutoční I. ročník púšťania šarkanov. Na akcii sa budú deti prezentovať tvorbou šarkanov a súťažou v ich púšťaní. Zároveň bude prebiehať vyrezávanie tekvíc, zhotovovanie strašiakov a postáv z materiálov, ktoré nám poskytuje jesenná príroda. Všetky tieto výtvory budú nakoniec tvoriť ozdobu parku pre potešenie všetkých nás. Akcia bude prebiehať až do poobedňajších hodín. Týmto Vás všetkých srdečne pozývame nielen na samotnú výstavu hotových diel ale radi Vás uvítame ako aj samotných aktérov prípadne ako poradcov našim deťom. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Zároveň budeme vďační občanom, ktorí na uvedenú akciu majú možnosť podarovať tekvice a iné jesenné plody.

Zbierka obnoseného šatstva

Diakonie Broumou už po 3. krát nám ponúka možnosť na zber opotrebovaného šatstva, posteľnej bielizne, zbytkov látok aspoň 1 m2, perín, prikrývok.

Zbierka v našej obci bude od 6. 8. 2012 do 10. 8. 2012. Veci treba priniesť zabalené v igelitových vreciach.

Futbalový turnaj

Telovýchovná jednota Poľnohospodár Šalgočka Vás pozýva na futbalový turnaj, ktorý sa uskutoční 15. júla 2012 od 13:00. Turnaja sa zúčastnia družstvá:

  • TJ Bojničky
  • ŠK Dvorníky
  • TJ Dolné Trhovište
  • TJ Poľnohospodár Šalgočka

Pre návštevníkov je pripravené bohaté občerstvenie.

Pozvánka na 5. družobný deň obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady

Pozývame Vás na 5. družobný deň obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady, ktorý sa uskutoční 7. júla 2012 o 17:00 v Šalgočke. Družobný deň zaháji vystúpenie skupiny bojového umenia Wu-Shu Plachtiaci orol z Trnavy.
Netradičné súťaže:

  • Vytrvalostný súboj v držaní fliaš – ženy
  • Pitie piva na čas – muži
  • Fúriková štafeta – ženy
  • Štafeta s pneumatikou – muži
  • Hod vrecom na cieľ – ženy
  • Preťahovanie lanom – muži

Sprievodné akcie:
6.7.2012 – piatok o 18:00 – Mariášový turnaj
7.7.2012 – sobota o 13:00 – futbalový turnaj pánov nad 30 rokov.

Pripravené je bohaté občerstvenie, pre deti tranpolína, maľovanie na tvár. Do tanca hrá hudobná skupina STOP.