Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2015 o 18:00 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Žiadosť o zmenu územného plánu obce
  4. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku
  5. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015
  6. Informácia o čerpaní dotácií obce zo štátneho rozpočtu
  7. rôzne
  8. Záver

 

 

Putovania vo Fussmanovom dvore – reportáž

Pozrite si reportáž Západoslovenskej televíze z akcie Putovania, ktorá sa uskutočnila 29. augusta 2015 vo Fussmanovom dvore – Panónii. Hosťami akcie boli prof. Eva Blahová, prof. Fedor Malík a dlhoročný člen Moravanky Jozef Šmukař s kapelou.

Šalgočka – Naj Dedinka Slovenska

IMG_4546.jpg

Šalgočka má za sebou účinkovanie v relácii Naj dedinka Slovenska. Celú reláciu si môžete pozrieť v archíve RTVS. A nezabudnite za Šalgočku zahlasovať!

Pozvánka na 3. ročník tenisového turnaja

tenis-2015Friends Travel a obce Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka organizujú 3. ročník tenisového turnaja o pohár Starostov obcí. Turnaj sa uskutoční na multifunkčných ihriskách v Zemianskych Sadoch a Pustých Sadoch 12. júla 2015.

Registrácia, zraz a vylosovanie od 8:30 na ihrisku v Zemianskych Sadoch. Štartovné 5 EUR.

tenisovy-turnaj

Pozvánka na akciu BoboNajt

Akcia BoboNajt sa uskutoční 11. júla 2015 od 14:00 na ihrisku v Pate.
bobonajt_2015_pata

Pozvánka na akciu Putovania

Akcia putovania sa uskutoční 29. augusta 2015 vo Fussmannovom dvore – Panonia od 14:00 hod.
plagat_JBLAHO_2