Deň Zeme

Dňa 20. apríla 2013 sa bude v našej obci sláviť DEŇ ZEME. Stretnutie dobrovoľníkov je o 10.00 hod na futbalovom ihrisku v Šalgočke. Treba si so sebou priniesť dobrú náladu. Po dobre vykonanej práci bude zaslúžená odmena.

Deň Narcisov

Dňa 12. apríla 2013 sa v našej obci uskutoční DEŇ NARCISOV. Žiaci zo Základnej školy s Materskou školou zo Zemianskych Sadov so svojimi pedagógmi prinesú do našich domácností kvietok nádeje pre ťažko chorých trpiacich na rakovinu. Dobrovoľnú zbierku organizuje Liga proti rakovine ako spoluorganizátor je Obec Šalgočka, COOP Jednota Šalgočka, ZŠ s MŠ Zemianske Sady. ĎAKUJEME.

Výsledky Veľkonočného stolnotenisového turnaja

Dňa 29. marca 2013 na Veľký piatok sa konal STOLNOTENISOVÝ TURNAJ o pohár starostov obcí Zemianske Sady, Šalgočka a Pusté Sady. Zúčastnilo sa 24 hráčov z týchto obcí. Nechýbala dobrá nálada, skvelé športové výkony. Najlepší hráč a víťaz turnaja sa stal Martin Stranovský, najlepší hráč Šalgovčan bol – Filip Majka, najlepší Zemiansko Sadčan – Miloš Kollár, najlepší Pusto Sadčan – Ferik Mesároš. Najlepšia hráčka v kategórii žien – Katka Súkeníková zo Zemianskych Sadov. Nakoniec sme si všetci pochutnali na langošoch od kuchárky Pavlínky Grmanovej s pomocníčkami Veronikou Mošathovou a Danielou Chalmovskou.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Helena Mesárošová, starostka obce, podľa zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení zvoláva na deň 15. marca 2013 (piatok) o 18.30 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šalgočke v kultúrnom dome.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Informácia o čerpaní rozpočtu obce za rok 2012, správa kontrolórky obce
  4. Návrh zmeny územného plánu obce
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Dúfame, že svojou účasťou a podpornými námetmi aj Vy prispejete k lepšiemu chodu našej obce.

Hodina Zeme 2013

Obec Šalgočka sa tento rok opäť zapojí do projektu Hodina Zeme, ktorý sa uskutoční v sobotu 23. marca 2013 od 20:30 do 21:30. V tomto čase bude vypnuté verejné osvetlenie v obci.

Oznam o zápise detí do Materskej školy

V mesiaci február sa uskutoční zápis detí do MŠ na školský rok 2013/2014. Vedenie školy žiada rodičov detí, aby si v uvedenom termíne prišli vyzdvihnúť žiadosti o prijatie detí v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. do budovy MŠ. Vyplnené a lekárom potvrdené žiadosti je potrebné vrátiť do MŠ v dňoch od 25. FEBRUÁRA do 1. MARCA 2013.