Pozdrav k Veľkonočným sviatkom 2017

Zápis detí do MŠ Zemianske Sady

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady oznamuje rodičom, že v čase od 1. do 31. mája 2017 sa uskutoční zápis detí do materskej školy. Vedenie školy žiada rodičov, aby si v prvý májový týždeň (2. – 5.5.2017) prišli vyzdvihnúť žiadosti o prijatie detí do materskej školy v čase od 8:00 do 15:00.

Prednostne sa prijímajú deti:

 1. ktorým bola odložená školská dochádzka
 2. ktoré dovŕšili piaty rok veku
 3. ktorých obaja rodičia sú zamestnaní
 4. ktoré žijú v neúplnej rodine

Pozvánka na zápis do 1. ročníka Základnej školy

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady pozýva všetkých budúcich prváčikov, ich rodičov a príbuzných na slávnostný zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 3. apríla 2017 od 14:00 do 17:00.

Čo potrebujú rodičia na zápis?

 • rodný list dieťaťa
 • občiansky preukaz
 • poplatok za učebné pomôcky 25 Eur.

Deň otvorených dverí 2017 v Základnej škole Zemianske Sady

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí.

Miesto: Základná škola s materskou školou Zemianske Sady

Čas: 22. marca 2017 od 10:00 do 11:30 hod.

Pozvaní: rodičia a priatelia školy

Program:

 • Privítanie
 • Prehliadka priestorov školy
 • Návšteva jednotlivých tried a vyučovacích hodín – deň vody
 • Ukončenie dňa otvorených dverí

Príďte stráviť príjemné predpoludnie. Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Videopohľad na pochovávanie basy v Šalgočke 2017

Pozrite si zostrih z fašiangového programu 2017 v Šalgočke. Absolvovali sme tradičný sprievod po obci v maskách a na záver sme sa s fašiangovým obdobím rozlúčili slávnostným pochovaním basy.

Pozvánka na Fašiangový program 2017

Obec Šalgočka Vás srdečne pozýva v sobotu 25. februára 2017 na Fašiangy v Šalgočke. Program:

od 16.00 hod. Karnevalový sprievod dospelých aj detí po obci týmto pozýame dospelých aj deti do karnevalového fašiangového sprievodu v atraktívnych maskách v čo najväčšom počte. Sprievod  bude vychádzať od kultúrneho domu smerom k ihrisku, okolo kaštieľa, po hlavnej ceste okolo bytoviek a skončí zasa pri kultúrnom dome.

od 17.30 hod.  – 18.00 hod.  ukončenie karnevalového sprievodu pri kultúrnom dome, ochutnávka zabíjačkových špecialít ,  fašiangového pečiva,   príjemná hudba .

V prípade nepriaznivého počasia bude karneval v kultúrnom dome.

od 19.30 hod. –  pochovávanie basy

od 20. 00 hod. –  fašiangová veselica

Prosíme šikovné gazdinky o napečenie fašiangového pečiva, ktorým uhostia karnevalový sprievod a pochutnáme si na ňom všetci. Tešíme sa na Vás!