Pozvánka na prednášku Nevyhadzujme peniaze na skládku

Vážení spoluobčania, obecný úrad Šalgočka Vás pozýva na besedu spojenú s informačnou prednáškou na tému: NEVYHADZUJME PENIAZE NA SKLÁDKU, zavedenie evidenčného systému odpadov ELWIS v našej obci. Stretnutie je určené pre všetkých obyvateľov obce Šalgočka. Cieľom je oboznámenie občanov so zavedeným systémom evidencie odpadov v súvislosti s problematikou triedenia odpadov a zvyšovaním miery triedenia v našej samospráve. Prednáška sa uskutoční v stredu 11.12.2019 o 18:00 v Kultúrnom dome v Šalgočke. Program:

  • Ako ovplyvní zmena zákona o odpadoch stav odpadového hospodárstva v našej obci
  • Prečo sme sa rozhodli zaviesť evidenciu odpadu
  • Ako bude fungovať evidencia odpadu v praxi a čo prinesie občanom
  • Aké sú naše spoločné ciele do budúcna
  • Diskusia

Besedu organizujeme v spolupráci so spoločnosťou JRK Slovensko, ktorá evidenčný systém v našej obci zavádza.Tešíme sa na stretnutie s Vami!