Jeseň života – báseň Antona Košťanyho

Obec Šalgočka zverejňuje báseň nášho obyvateľa Antona Košťanyho, ktorú napísal pri príležitosti každoročného posedenia dôchodcov a rodákov z obce Šalgočka. Báseň bola prezentovaná počas posedenia dôchodcov, ktoré sa konalo 27. novembra 2019.

Jeseň života – Anton Košťany (.pdf)