Deň otvorených dverí 2018 v ZŠ s MŠ Zemianske Sady

Prijmite prosím naše pozvanie na Deň otvorených dverí do malej školy s veľkým srdcom. Ukážeme Vám priestory, v ktorých sa žiaci vzdelávajú a budete sa môcť priamo zúčastniť na vyučovaní. Brány školy Vám otvoríme 15. marca 2018 v čase od 8:00 do 9:40. Harmonogram vyučovacích hodín: 1. vyučovacia hodina: 8:00 – 8:45. 2. vyučovacia hodina: 8:00 – 9:40.

My Vám radi ukážeme, čo všetko už dokážeme. Tešíme sa na Vás!

Pozvánka na Ochutnávku vín 2018 v Dvorníkoch

Obec Dvorníky Vás pozýva na 19. ročník verejnej degustácie vín, ktorý sa uskutoční 17. marca 2018 o 17:30 v priestoroch Kultúrneho domu Dvorníky. Zber vzoriek bude prebiehať v dňoch 5. až 9. marca 2018, vždy do 14:00, v priestoroch Kultúrneho domu alebo vo Vínotéke Dvorníky.

Všetkých srdečne pozývame ochutnať kvalitné vína!

Videopohľad na Fašiangový sprievod a pochovávanie basy 2018

Pozrite si krátke video z tradičného fašiangového sprievodu 2018 v Šalgočke. V mrazivom počasí sa obcou prešla malá, no o to maskovanejšia skupinka. Spoločnosť a hudobný doprovod im robila dychová hudba Drahovčanka. Zabávajúcich sa čakalo bohaté občerstvenie po celej obci.

Videopohľad na 11. obecný ples v Šalgočke

Pozrite si krátke video z 11. Obecného plesu v Šalgočke, ktorý sa konal v sobotu 3. februára 2018 v priestoroch Kultúrneho domu. O výzdobu sa  postarali pani učiteľky zo ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch PaedDr. Gabriela Kohýlová , Ing. Zuzana Vaňová, Bc. Michaela Kohýlová, Lucia Beličková.  Bohatú tombolu zabezpečili  miestni podnikatelia, spolupracujúce firmy s obcou, rodiny zo Šalgočky a blízkeho okolia. Viac ako 40 párov sa zabávalo až do skorých ranných hodín. Do tanca hrala skupina UNI Song.

Pozvánka na Fašiangový sprievod 2018

Obec Šalgočka Vás srdečne pozýva v sobotu 10. februára 2018 o 14.30 hodine na ukončenie FAŠIANGOV v Šalgočke.

Program:

  • O 14.30 hod.  FAŠIANGOVÝ KARNEVALOVÝ SPRIEVOD DOSPELÝCH AJ DETÍ obcou s dychovou hudbou DRAHOVČANKA. Týmto  pozývame dospelých aj deti do sprievodu v atraktívnych maskách v čo najväčšom počte. Sprievod bude vychádzať od obecného úradu  smerom k ihrisku, okolo kaštieľa, po hlavnej ceste, do ulice pri cintoríne, okolo bytoviek, do ulice pri transformátore a skončí pri obecnom úrade.
  • O 16.30 hod. ukončenie sprievodu pri obecnom úrade s rozlúčením sa s Fašiangami 2018.  

Pripravené je občerstvenie s ochutnávkou zabíjačkových špecialít, fašiangových šišiek. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Pozvánka na 11. obecný ples v Šalgočke

Obec Šalgočka Vás srdečne pozýva na 11. obecný ples v Šalgočke, ktorý sa uskutoční 3. februára 2018 o 19:30 v kultúrnom dome Šalgočka. Cena vstupenky 40 EUR/pár. Do tanca hrá skupina UNI SONG.