Separovaný zber elektronického odpadu

Obecný úrad Šalgočka v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu.
Zber sa uskutoční v pondelok, 7. mája 2012 o 8:30 hod. V čase od 7:00 do 8:00 si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod. Od 8:30 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.
Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajného zboru.

Správa z akcie „Vyčistime si Slovensko“ pri príležitosti Svetového dňa Zeme

Pretože sme sa ako obec zapojili do projektu „Vyčistime si Slovensko“ a zorganizovali sme v obci Deň zeme 21. 4. 2012 , deti aj dospelí vyčistili areál Šalgovského lesíka, ktorý je chráneným územím. Na MŽP sme poslali fotografie a krátku správu o akcii, tak sme sa dostali do zlosovania o ceny, kde sme vyhrali 2. miesto – voľné vstupenky pre 40 člennú skupinu do vybranej jaskyne na Slovenku. Tešíme sa úprimne z výhry, lebo tento náš skutok bol odmenený dvojnásobne a to dobrým pohostením od majiteľa lesíka MTV Invest s. r. o. a od MŽP.

Pozvánka na 5. obecný ples v Šalgočke

Obecný úrad Šalgočka Vás pozýva na 5. obecný ples v Šalgočke, ktorý sa uskutoční 4. februára 2012 o 19:30 hod. v priestoroch kultúrneho domu. Cena vstupenky je 30,- EUR na pár. Do tanca a na počúvanie hrá skupina STOP. Príjemnú zábavu Vám želajú poslanci obecného zastupiteľstva a starostka obce Šalgočka.