Pozvánka na 8. družobný deň obcí

Obec Šalgočka Vás pozýva na 8. ročník družobného dňa obcí Zemianske Sady, Šalgočka a Pusté Sady. Program:

 • Piatok – 3. júla o 18:00 – Mariášový turnaj v Kultúrnom dome Šalgočka
 • Sobota – 4. júla o 13:00 – Futbalový turnaj pánov nad 30 rokov
 • Sobota – 4. júla o 17:00 – Slávnostné otvorenie družobného dňa

Netradičné súťaže

 • Víno sem, víno tam !
 • Pime do dna !
 • Zatĺkaj, zatĺkaj!
 • Pošli balík svojmu starostovi!
 • Ako ju vieš vytočiť!
 • Ťahali chlapci repu!
 • Hra na kvetinárov!

Vystúpenie študentky umeleckej školy Viktórie Stachovej – BRUŠNÉ TANEČNICE. Estrádna šou súboru „MRCHANE“.

Pripravené je bohaté občerstvenie, pre deti zábavné atrakcie, do tanca hrá hudobná skupina „STOP“.

Družobný deň obcí 2015 – plagát (.pdf)

Pozvánka na Obecný víkend

obecny-vikendPri príležitosti slávnostného otvorenia rekonštruovanej Družstevnej pivnice – „Sýpky“ Obec Šalgočka a predstavenstvo RaVOD Pata pozýva Všetkých občanov na obecný víkend s  nasledovným programom:
Sobota 13. júna: o 14.00 hod.
Družstevná pivnica Šalgočka – „Sýpka“

 • Slávnostné otvorenie vínnej pivnice a sprístupnenie verejnosti
 • Prezentácia poľnohospodárov a vinárov v našej oblasti
 • Koštovka vína, ochutnávka tradičného domáceho pečiva
 • Vystúpenie krojovanej skupiny zo Šalgočky
 • Súťaže a voľná zábava
 • Podujatie bude sprevádzať hudobná skupina „Veselí starci“ zo Serede

Nedeľa 14. júna: o 14 hod.
Ihrisko TJ Poľnohospodár Šalgočka

 • Zraz o 13:45 pri Obecnom úrade s upečenými závinmi
 • Skladanie názvu obce Šalgočka z upečených závinov
 • Slávnostné krájanie zloženého názvu „Šalgočka“ a jeho konzumácia, občerstvenie a voľná zábava
 • Podujatie bude sprevádzať hudobná skupina „STOP“

Vzácnymi hosťami počas celého víkendu budú
Katarína Brychtová a Martin Nikodým

Pozvánka na obecný víkend

Výzva na predloženie cenovej ponuky – odstránenie environmentálnej záťaže

Obecný úrad Šalgočka v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na odstránenie starej environmentálnej záťaže v obci Šalgočka.

Cenovú ponuku je potrebné doručiť do 25. 05 .2015 do 12.00 hod. na adresu: Obec Šalgočka, Šalgočka č.135, 925 54 Zemianske Sady, poštou, alebo osobne v uzavretej obálke označenej: SÚŤAŽ „NEOTVÁRAŤ“ – Odstránenie starej enviromentálnej záťaže v obci Šalgočka.

Výzva na predloženie cenovej ponuky – odstránenie starej environmentálnej záťaže v obci Šalgočka – kompletné znenie (.pdf)

Označenie nádob na zber TKO

Oznamujeme Vám, že dňa 11.05.2015 – v pondelok, kedy bude pravidelný vývoz TKO sa uskutoční označenie zazmluvnených smetných nádob zamestnancami obecného úradu, ktoré sa budú vyvážať v rámci poplatku za tuhý komunálny odpad, bielou samolepkou. Vyvážať sa budú už iba smetné nádoby podľa počtu osôb v domácnosti, teda 1-4 členov = 1 smetná nádoba 120 l, 5 a viac členov = 2 smetné nádoby 120 l. Vrecia a smetné nádoby s iným objemom nebudú vysypané. Pre občanov, ktorí majú potrebu viacerých smetných nádob, sú na obecnom úrade už k dispozícii na zakúpenie nálepky na označenie smetnej nádoby, ktorá sa bude vyvážať nad limit.

Aby každá rodina sa zmestila s množstvom vyprodukovaného odpadu do smetných nádob je potrebné triediť všetky druhy odpadu, najmä papier, plasty, záhradný odpad, elektro odpad na čo sú vytvorené podmienky a obec ich pravidelne zbiera od občanov. Triedenie tohto odpadu, zároveň občanom ukladá ako povinnosť Zákon o odpadoch. Od 01.05.2015 je zazmluvnený zber použitých olejov a to zvlášť jedlých, motorových a použitých tonerov do tlačiarní. Tieto môžu občania odovzdať nasledovne: Jedlé oleje v pôvodných obaloch od výrobcu, avšak zvlášť zliate použité oleje, a zvlášť použité tuky (bravčová a kačacia masť). Pri ich zmiešaní sa oleje znehodnotia a odberateľ ich neprevezme. Použité motorové oleje sa zlievajú do zvlášť nádoby, najlepšie tak isto originál od výrobcu. Termín zberu olejov a tonerov bude včas vyhlásený. Ak majú občania k dispozícií elektro, odpad, po opakovaných skúsenostiach, žiadame tento nevyhadzovať do veľkokapacitných kontajnerov, ale kontaktovať obecný úrad ktorý zabezpečí jeho prevzatie.

Pozvánka na oslavu Dňa matiek

Milé mamičky, krsné i staré mamičky, babičky. Srdečne Vás pozývame na oslavu Dňa matiek do budovy Základnej školy v Zemianskych Sadoch. Oslava sa uskutoční 10. mája 2015 o 14:30 hod. Tešíme sa na Vás 🙂

Pozvánka na oslavu Dňa matiek (.pdf)

Stavanie Mája

Obec Šalgočka Vás srdečne pozýva na Stavanie Mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2015 o 18:00 pri Obecnom úrade v Šalgočke. Je pripravené bohaté občerstvenie – guláš, cigánska pečienka, čapované pivo, kofola, víno a dobrá hudba. Tešíme sa na Vás 🙂