Režim verejnej pravidelnej autobusovej dopravy – od 10.05.2020

Na základe rozhodnutia župana Trnavského Samosprávneho Kraja bude verejná pravidelná autobusová doprava s platnosťou od 10.05.2020 (nedeľa) prevádzkovaná v prázdninovom režime.

Prechod prímestskej autobusovej dopravy do režimu „pracovný deň, školské prázdniny“ je zavádzaný v súvislosti s predpokladaným postupným uvoľňovaním opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu COVID – 19 na celoštátnej úrovni od 06.05.2020 (2. fáza Plánu uvoľňovania opatrení). Naďalej platí podmienka, že cestujúci v hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre, resp. ochranu dýchacích ciest.

Trnavský samosprávny kraj ďalej upozorňuje,  že pri používaní verejnej pravidelnej dopravy je vhodné:

  • maximálne uprednostniť bezhotovostné platby, čím bude minimalizovaný kontakt pri hotovostnej platbe,
  • maximálne využívať možnosti e-shopu na  nabíjanie čipovej dopravnej karty