Uvítanie detí do života 2022

Deň detí a Deň rodiny 2022 v Šalgočke

Veľkonočná výzdoba 2022

Futbal: TJ Šalgočka : TJ Kynek