Mikuláš 2022 v Šalgočke

Posedenie dôchodcov 2022

Prechádzka strašidelným lesom 2022

Hodová výzdoba 2022

Hodový program 2022

Šarkaniáda 2022 v Šalgočke