Hodový bublinový futbal 2021

Šarkaniáda 2021 v Šalgočke

Futbal: TJ Šalgočka : OŠK Lehota

Výlet na Záhorie 2021

Dračie dni Smolenice 2021