Fotogaléria z veľkého Dňa detí a Dňa rodiny 2022, ktorý sa konal v sobotu 28. mája 2022 na ihrisku v Šalgočke. Ďakujeme všetkým rodinám, ktoré s nami strávili toto sobotné popoludnie. Pre najmenších zahrala koncert speváčka Simsalala, tvorivé hrnčiarske dielničky zabezpečili pani Miriam a pán Ivan. Korálkové dielničky pripravili Viktória a Ninka. Mafinky napiekli pracovníčky Obecného úradu pani Ľubica a pani Silvia, rady pri pečení poskytla pani Petra Žaková. Hasičom z Dvorníkov ďakujeme za záverečný penový kúpeľ pre deti. Veľké poďakovanie patrí aj všetkým partnerom a sponzorom, ktorí prispeli k organizácii nášho podujatia: Trnavskému samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie na projekt „Deň pre Šalgočku a jej priateľov“, COOP Jednota Šalgočka za darovanie sladkostí, spoločnosti Ščasný s.r.o. Zemianske Sady, Komunálnej poisťovni – nášmu poisťovaciemu partnerovi za sponzorovanie cukrovej vaty od firmy Mercy a Primabanke, a.s. – nášmu finančnému partnerovi. Jedlá a nápoje pripravilo Občerstvenie u Kiky a Milú z Dvorníkov.

Počet foto v galérii: 98