Veľkonočná výzdoba 2022

Futbal: TJ Šalgočka : TJ Kynek

Mikuláš 2021 v Šalgočke

Hodová výzdoba 2021