Mikuláš 2021 v Šalgočke

Hodová výzdoba 2021

Hodový bublinový futbal 2021

Šarkaniáda 2021 v Šalgočke

Futbal: TJ Šalgočka : OŠK Lehota