Deň Zeme 2012

Rekonštrukcia a vysvätenie domu smútku

Fašiangy 2012

5. Obecný Ples

Galéria obce Šalgočka

Oslavy 1. Mája