Upozornenie Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky – jar 2022

Obec Šalgočka zverejňuje materiál Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky pre jarné obdobie 2022.

V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť v tomto období ovplyvňujú najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktorí vznikajú v dôsledku porušenia zákona o ochrane pred požiarmi. Niektorí občania svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú nielen seba a okolie, ale aj prírodu. Vypaľovanie suchej trávy a kríkov je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa obraciame na všetkých občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

 • nevypaľujte suché trávnaté porasty!
 • nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
 • nefajčite v lesoch!
 • na kladenie ohňa v prírode využívajte len priestory na to určené – ohniská!
 • pri odchode ohniská dôkladne uhaste!

Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 EUR!

Hasiči upozorňujú – jar 2022 – úplné znenie materiálu (.pdf)

Rozpis futbalových zápasov – „Starí páni“ – Jar 2022

Obec Šalgočka zverejňuje rozpis futbalových zápasov – „Starí páni“ – Jar 2022:

Kolo Dátum a čas Domáci Hostia
14. kolo 27.03.2022 o 10:00 TJ Poľnohospodár Šalgočka Kynek
15. kolo 03.04.2022 o 14:30 Lehota TJ Poľnohospodár Šalgočka
16. kolo 10.04.2022 o 10:00 TJ Poľnohospodár Šalgočka Vráble
17. kolo 24.04.2022 o 10:00 Túlavé citróny Nitra TJ Poľnohospodár Šalgočka
18. kolo 01.05.2022 o 10:00 TJ Poľnohospodár Šalgočka Lužianky
19. kolo 08.05.2022 o 10:00 Horné Lefantovce TJ Poľnohospodár Šalgočka
20. kolo 15.05.2022 o 10:00 TJ Poľnohospodár Šalgočka Chrenová
21. kolo 22.05.2022 o 10:00 Čierne Kľačany TJ Poľnohospodár Šalgočka
22. kolo 29.05.2022 o 10:00 TJ Poľnohospodár Šalgočka Cabaj – Čápor
23. kolo 05.06.2022 VOĽNO VOĽNO
24. kolo 12.06.2022 o 10:00 Tesárske Mlyňany TJ Poľnohospodár Šalgočka
25. kolo 19.06.2022 o 10:00 TJ Poľnohospodár Šalgočka Nitrianske Hrnčiarovce
26. kolo 26.06.2022 o 10:00 Lukáčovce TJ Poľnohospodár Šalgočka

Farské oznamy od 28. marca do 3. apríla 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 28. marca do 3. apríla 2022.

Čítať ďalej

Futbal: TJ Šalgočka : TJ Kynek

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 17.03.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.03.2022. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Súhrnná správa kontrolnej činnosti za rok 2021
 4. Rozpočtové opatrenie č. 7/2021
 5. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavého kontrolóra obce
 6. Schválenie úveru pre obec
 7. Vyhlásenie zámeru na zámenu pozemku CKN 75/4 a 75/6 zastavaná plocha a odpredaj pozemkov CKN 778/12 ostatná plocha a 77/60 zastavaná plocha
 8. Rôzne
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 17.03.2022 (.pdf)

Čítať ďalej

Pozvánka na futbalový zápas Starí páni TJ Šalgočka : Starí páni TJ Kynek

Starí páni TJ Šalgočka pozývajú priaznivcov futbalu na zápas proti družstvu Starí páni TJ Kynek, ktorý sa bude konať v nedeľu 27. marca 2022 o 10:00 hod. na futbalovom ihrisku v Šalgočke.