Upozornenie Ministerstva vnútra SR – Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s vojnou na Ukrajine upozorňuje občanov Ukrajiny aj občanov Slovenskej republiky na obchodníkov s ľuďmi, ktorí môžu využiť aktuálnu zložitú situáciu.

Obchodovanie s ľudmi je trestný čin, pri ktorom dochádza najmä k nútenej prostitúcii žien a detí, nedobrovoľnému odoberaniu orgánov, nelegálnej adopcii detí, ako aj k domácemu otroctvu, nútenej práci v rôznych odvetviach, napr. v poľnohospodárstve, továrňach, hoteloch a reštauráciách, núteným sobášom, nútenému žobraniu na uliciach, nútenej pouličnej kriminalite alebo nútenej účasti na kriminálnych aktivitách (napr. drogových mafií).

Kedy musíte byť opatrní:

 • ak Vám niekto ponúka prácu a nedá Vám informácie o adrese, názve zamestnávateľa (prípadne máte len veľmi málo informácií);
 • ak na Vás niekto vyvíja nátlak, aby ste sa čím skôr rozhodli, či ponúkanú prácu vezmete alebo nie;
 • ak Vám niekto ponúkne prácu na základe ústneho dohovoru, príp. zmluvy, ktorej nerozumiete;
 • ak Vám niekto ponúkne cestu a ubytovanie zdarma (napr. v súvislosti s ponuknutou prácou);
 • ak od Vás niekto žiada, aby ste mu odovzdali doklady pod zámienkou, že za Vás všetko vybaví (v súvislosti s ponukou práce)

Pri obchodovaní s ľuďmi obchodníci/páchatelia:

 • nútia obete vykonávať prácu proti ich vôli (otrocké zaobchádzanie);
 • obete fyzicky alebo psychicky týrajú;
 • obete obmedzujú na osobnej slobode a slobodnom pohybe;
 • obetiam nedávajú sľúbené peniaze;
 • nedovolia obetiam komunikovať s priateľmi/ rodinou (vezmú im telefón, počítač, tablet a i.);
 • majú obete stále pod svojim dohľadom (sú kontrolovaní);
 • obete nemôžu svojvoľne opustiť pracovné prostredie;
 • obete nemajú prístup k osobným dokladom.

Ak ste v ohrození života a zdravia, volajte čísla 112 alebo 158! Podrobnejšie informácie v Slovenskom a Ukrajinskom jazyku a úplné znenie materiálov:

Informačný leták A5 v Slovenskom, Ukrajinskom a Anglickom jazyku (.pdf)
Informačný leták A4 – Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi (.pdf)