Farské oznamy od 24. do 30. decembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 24. do 30. decembra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
24.12.
  Zemianske Sady
22:00
† manžel František Vaško a rodičia
Šalgočka
22:00
poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
Bojničky
22:00
† rodičia Melánia a Peter Lehockí, rodina Moravcová a Lehocká
Dvorníky
24:00
† Václav Koman
Ut
25.12.
PRIKÁZANÝ SVIATOK Narodenie Pána Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
za dobrodincov chrámu
Šalgočka
09:00
za dobrodincov chrámu
Dvorníky
10:20
poďakovanie za dar života
Zemianske Sady
10:30
poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
St

26.12.

Svätého Štefana, prvého mučeníka
(sviatok)
Dvorníky
07:30
prosba o Božiu pomoc pre rodinu Kuníkovú
Bojničky
08:45
† manžel Jozef, súrodenci a rodičia Svrbický
Šalgočka
09:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc
Dvorníky
10:20
za dobrodincov chrámu
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Jozef Korec, syn Branko, rodičia Kotúčkoví, Korcoví a brat Fridolín
Št

27.12.

Svätého Jána
(sviatok)
Dvorníky
18:00
poďakovanie za 80 rokov života, prosba o Božiu pomoc a ochranu do ďaľších rokov
Pi
28.12.
Svätých Neviniatok
(sviatok)
Bojničky
17:00
prosba o Božiu pomoc
Dvorníky
18:00
poďakovanie za 50 rokov manželstva a prosba o Božiu pomoc
So
29.12.
  Bojničky
11:00
poďakovanie za 80 rokov života Emílie Brisudovej
Dvorníky
18:00
† sestry Mária a Oľga
Ne

30.12.

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
(sviatok)
Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dlhošovú
Šalgočka
09:00
† rodičia Sobotovičoví, Psotoví a celá zosnulá rodina
Dvorníky
10:20
† dcéra Anna
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Michal a Serafína Danišoví, starí rodičia
 • Úprimné Pán Boh odmeň za každú obetu pri prípravách našich chrámov na slávenie Vianoc.
 • Vianočná ofera na podporu pastoračných a rekonštrukčných aktivít vo farnosti po sv. omšiach na 1. a 2. sviatok vianočný. Vopred úprimné Pán Boh odplať za vašu štedrosť.
 • Koledovanie vo farnosti: BOJNIČKY – 26.12. od 13:00, ZEMIANSKE SADY – 25.12. od 13:00, ŠALGOČKA – 26:12 od 13:00, prosíme o prihlasovanie domácností v sakristii kostolov.
 • Kolednícky vianočný koncert zboru DÚHA doprevádzaný koledníkmi z farnosti – 30.12. nedeľa o 15:00 kostol Zemianske Sady. Srdečne vás všetkých pozývame.
 • Požehnanie vín: na sviatok apoštola Jána, štvrtok 27.12. pri sv. omšiach.
 • Obnovenie manželských sľubov: 30.12. nedeľa Sv. Rodiny, prosíme manželov aby si pri sv. omšiach sadli pri seba v kostolíku.
 • Betlehemské svetlo vo farnosti: počas Štedrého dňa bude otvorený do 16:00 farský chrám v Dvorníkoch, kde si môžete odpáliť Betlehemské svetlo a vziať svätenú vodu k štedrovečernému stolu. Zvonením zvona na veži farského chrámu o 17:00 sa ponoríme do milostiplného času Vianočných sviatkov.

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.11.2018

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.11.2018. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolenej starostky obce
 5. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Príhovor starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Vymenovanie zástupcu starostky obce a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 9. Zariadenie obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva
 10. Návrh určenia platu starostu obce
 11. Rôzne
 12. Diskusia a záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.11.2018 (.pdf)

Farské oznamy od 17. do 23. decembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 17. do 23. decembra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
17.12.
  Bojničky
17:00
† rodičia Pokorní, sestra Anna a manžel František
Dvorníky
18:00
† Alexander Flimmel
Ut
18.12.
  Dvorníky
18:00
† Mariana
St

19.12.

  Šalgočka
17:00
† otec Štefan Varga
Dvorníky
18:00
† rodičia Dudášoví, s.r.z.o.s.
Št

20.12.

  Zemianske Sady
17:00
† rodičia Ján a Jolana Kuzmoví
Dvorníky
18:00
† otec František, svokrovci Kelemenoví
Pi
21.12.
  Bojničky
17:00
† rodičia Helena a František Dlhošoví
Dvorníky
18:00
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
So
22.12.
  Bojničky
08:00
na úmysel celembranta
Dvorníky
18:00
† rodičia Milan a Hedviga Pastorkoví
Ne

23.12.

4. adventná nedeľa
Dvorníky
07:30
† rodičia Noskoví, bratia a sestry
Bojničky
08:45
poďakovanie za dožitých 60 rokov Pavla Škodu
Šalgočka
09:00
poďakovanie, prosba o Božiu pomoc a zdravie pri životnom jubileu
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Koloman a Mária Rigoví, sestry, brat a starí rodičia
 • PREDVIANOČNÁ SPOVEĎ: dnes Bojničky a Zemianske Sady 15:00 – 16:30, Dvorníky sobota 22.12.2018 09:15 – 11:45
 • PREDVIANOČNÁ KATECHÉZA PRE RODINY S DEŤMI: 4. adventná nedeľa Bojničky sv. omša 8:45 a Dvorníky sv. omša 10:20
 • PRIVÍTANIE BETLEHEMSKÉHO SVETLA VO FARNOSTI: 4. adventná nedeľa, pri sv. omšiach obradom privítame Betlehemské svetlo v jednotlivých chrámoch farnosti. Prosím prineste si kahance a lampáše na odpálenie svetla do svojich domácností.
 • PREDVIANOČNÉ BRIGÁDY V CHRÁMOCH FARNOSTI: prosíme ochotných ľudí pomôcť pri príprave chrámov na blížiace sa sviatky. BOJNIČKY: pondelok 09:00 , DVORNÍKY: štvrtok 09:00, ZEMIANSKE SADY: štvrtok 09:00. Úprimné Pán Boh odmeň za všetky vaše obety, ktoré budú sprevádzať tento čas príprav v našich chrámoch.
 • 22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9-mesačná príprava. Pri východe z kostola zdarma ponúkame vianočné pohľadnice s textom „Kráčajme s odvahou za život.“ Je to dar, ktorý môžete teraz prijať a ak budete môcť alebo chcieť, obdarujete ním niekoho iného. S vďakou a prianím vianočného pokoja, Mons. Jozef Haľko & duchovná sekcia NPZŽ.
 • BOJNIČKY: 27.12. o 14:30 Vianočné detské stretko v DCM Archa. Prosíme ochotné mamičky o pomoc s občerstvením. Stretko bude trvať asi 2,5 hodiny a rodičia sú rovnako vítaní.

Farské oznamy od 10. do 16. decembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 10. do 16. decembra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
10.12.
  Bojničky
17:00
† Ján Zámečník, synovia Ľubomír a Ján, rodičia Bučkoví
Dvorníky
18:00
Prosba o požehnanie, pomoc, zdravie a Božiu ochranu
Ut
11.12.
  Dvorníky
18:00
† manžel a svokra Uhričoví
St

12.12.

ZIMMÝ KÁNTROVÝ DEŇ: DUCHOVNÁ OBNOVA RODÍN Šalgočka
17:00
Prosba o Božie požehnanie pre Magdalénu a Filipa
Dvorníky
18:00
† Anna Kubištová
Št

13.12.

Svätej Lucie, panny a mučenice
(spomienka)
Zemianske Sady
17:00
Poďakovanie za zdravie a Božiu ochranu pri oslave 90. narodenín p. Rybaničovej
Dvorníky
18:00
† Ján Klčo
Pi
14.12.
Svätého Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
Bojničky
17:00
† rodičia Dlhošoví, brat František a Alojzia
Dvorníky
18:00
Za duše v očistci
So
15.12.
  Bojničky
08:00
† manžel Jozef Moravec ( roráty )
Dvorníky
18:00
† kmotrovci Imrich a Júlia Hatvanyoví, r.z.o.s.
Ne

16.12.

3. adventná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Jozef a Cecília Kamendyoví s.r.z.o.s.
Bojničky
08:45
† Anna a František Zúdoroví s.r.z.o.s.
Šalgočka
09:00
† rodičia Košťányoví, Práznovskí a celá zosnulá rodina
Dvorníky
10:20
Za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† dcéra Jarmila Crhlíková, manžel Jozef, krstný syn Milan
 • PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE VO FARNOSTI: 16.12.2018 Nedeľa 15:00 – 16:30 Bojničky a Zemianske Sady, 22.12.2018 Sobota 09:15 – 11:45 Dvorníky. Prosíme aj o zapísanie chorých z farnosti v sakristii kostola, aby sme ich mohli pred sviatkami navštíviť v ich domovoch.
 • LATINSKÁ SV. OMŠA: srdečne vás pozývame v tretiu adventnú nedeľu do farského chrámu v Dvorníkoch na sv. omšu o 10:20, ktorá bude v latinskom jazyku a doprevádzaná gregoriánskou scholou z Nového mesta nad Váhom.
 • ZBIERKA NA CHARITU: úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť počas zbierky po sv. omši.

Upozornenie pre chovateľov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta upozorňuje chovateľov ošípaných v zmysle §40a Zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov na povinnosť registrácie chovu ošípaných, ak chovajú aspoň 1 kus ošípanej, do Centra evidencie hospodárskych zvierat v Žiline na tlačive potvrdenom Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Galanta.

Upozornenie pre občanov – registrácia ošípaných – plné znenie (.pdf)

Informačný leták pre verejnosť – Africký mor ošípaných (.pdf)