Pozvánka na stretnutie s Mikulášom 2018

Obec Šalgočka oznamuje všetkým dobrým deťom, že do našej obce zavíta Mikuláš so svojou družinou v stredu 5. decembra 2018 o 17:00 do kultúrneho domu.

Zároveň pozývame všetkých občanov na “Mikulášsky punč.”

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke obce.

 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starostka obce Helena Mesárošová zvoláva 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šalgočka po komunálnych voľbách zo dňa 10.11.2018, ktoré sa bude konať dňa 29.11.2018 o 18:30 v kultúrnom dome. Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolenej starostky obce
 5. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Príhovor starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Vymenovanie zástupcu starostky obce a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 9. Zariadenie obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva
 10. Návrh určenia platu starostu obce
 11. Rôzne
 12. Diskusia a záver

Farské oznamy od 26. novembra do 2. decembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 26. novembra do 2. decembra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
26.11.
  Bojničky
17:00
† manžel Vít Barák, vnuk Branislav, r.z.o.s.
Dvorníky
18:00
† Miroslav Toráč
Ut
27.11.
  Dvorníky
18:00
† Vincent a Mária Vaškoví, rodičia, starí rodičia a krstný z.o.s.
St

28.11.

  Zemianske Sady17:00 † Tibor Krušliak
Dvorníky
18:00
† Peter a Margita Tessenyioví, brat Pavol, synovec Peter
Št

29.11.

  Šalgočka
17:00
za duše v očistci
Dvorníky
18:00
na úmysel celebranta
Pi
30.11.
Svätého Ondreja, apoštola
(sviatok)
Bojničky
17:00
na úmysel celebranta
Dvorníky
18:00
† Ján Feranec, Emil Brečka, r.z.o.s.
So
01.12.
  Bojničky
08:00
na úmysel celebranta
Dvorníky
18:00
† rodičia Guzoňoví, starí rodičia z o.s.
Ne

02.12.

1. adventná nedeľa
Dvorníky
07:30
k úcte Sv. Ducha
Bojničky
08:45
† Ján Kubička, rodičia z oboch strán
Šalgočka
09:00
† rodina Košťányová a Stranovská
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Michal a Mária Bolečkoví, starí rodičia z oboch strán
 • ZMENA SV. OMŠÍ: sv. omša Zemianske Sady – streda, Šalgočka – štvrtok.
 • Ďakujeme všetkým láskavým darcom dobrôt, ktorými sme mohli pohostiť našich hostí po slávnostnom prinesení relikvií bl. Titusa Zemana. Ďakujeme za krásne spoločenstvo, ktoré sa vytvorilo vo farskom chráme pri tejto slávnosti. Relikvie bl. Titusa Zemana budú počas tohoto týždňa umiestnené k úcte vo farskom chráme a prvú adventnú nedeľu sa začne ich púť po chrámoch farnosti. Prvý adventný týždeň budú relikvie bl. Titusa Zemana prebývať v chráme v Bojničkách, kde si ich budete môcť uctiť a prosiť o orodovanie a príhovor nášho blahoslaveného.
 • BOJNIČKY: úprimné poďakovanie za krásnu prípravu chrámu k minulotýždňovým hodom a za dôstojný priebeh oslavy sv. Alžbety.
 • DVORNÍKY: prosíme o urýchlené prebratie podielových kníh a kalendárov počas tohto týždňa. Ak zostnú, budú na predaj tým, ktorí už prejavili záujem.
 • DVORNÍKY: pozývame vás na požehnanie adventného venca v centre obce, tak ako to býva zvykom. Požehnanie sa uskutoční prvú adventnú nedeľu o 14:00.
 • POŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV: na budúcu nedeľu budeme pri sv. omšiach požehnávať adventné vence, ktoré si podľa zvyku prinesiete do chrámu.
 • SV. OMŠE PRE RODINY S DEŤMI: srdečne pozývame prvú a druhú adventnú nedeľu rodiny s deťmi do farského chrámu na sv. omšu o 10:20, pri ktorej budú adventné katechézy pre deti.
 • FARSKÁ EKONOMICKÁ RADA: stretnutie v pondelok 26.11. o 19:00 na fare.