Farské oznamy od 10. do 16. decembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 10. do 16. decembra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
10.12.
  Bojničky
17:00
† Ján Zámečník, synovia Ľubomír a Ján, rodičia Bučkoví
Dvorníky
18:00
Prosba o požehnanie, pomoc, zdravie a Božiu ochranu
Ut
11.12.
  Dvorníky
18:00
† manžel a svokra Uhričoví
St

12.12.

ZIMMÝ KÁNTROVÝ DEŇ: DUCHOVNÁ OBNOVA RODÍN Šalgočka
17:00
Prosba o Božie požehnanie pre Magdalénu a Filipa
Dvorníky
18:00
† Anna Kubištová
Št

13.12.

Svätej Lucie, panny a mučenice
(spomienka)
Zemianske Sady
17:00
Poďakovanie za zdravie a Božiu ochranu pri oslave 90. narodenín p. Rybaničovej
Dvorníky
18:00
† Ján Klčo
Pi
14.12.
Svätého Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
Bojničky
17:00
† rodičia Dlhošoví, brat František a Alojzia
Dvorníky
18:00
Za duše v očistci
So
15.12.
  Bojničky
08:00
† manžel Jozef Moravec ( roráty )
Dvorníky
18:00
† kmotrovci Imrich a Júlia Hatvanyoví, r.z.o.s.
Ne

16.12.

3. adventná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Jozef a Cecília Kamendyoví s.r.z.o.s.
Bojničky
08:45
† Anna a František Zúdoroví s.r.z.o.s.
Šalgočka
09:00
† rodičia Košťányoví, Práznovskí a celá zosnulá rodina
Dvorníky
10:20
Za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† dcéra Jarmila Crhlíková, manžel Jozef, krstný syn Milan
  • PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE VO FARNOSTI: 16.12.2018 Nedeľa 15:00 – 16:30 Bojničky a Zemianske Sady, 22.12.2018 Sobota 09:15 – 11:45 Dvorníky. Prosíme aj o zapísanie chorých z farnosti v sakristii kostola, aby sme ich mohli pred sviatkami navštíviť v ich domovoch.
  • LATINSKÁ SV. OMŠA: srdečne vás pozývame v tretiu adventnú nedeľu do farského chrámu v Dvorníkoch na sv. omšu o 10:20, ktorá bude v latinskom jazyku a doprevádzaná gregoriánskou scholou z Nového mesta nad Váhom.
  • ZBIERKA NA CHARITU: úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť počas zbierky po sv. omši.