Farské oznamy od 24. do 30. decembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 24. do 30. decembra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
24.12.
  Zemianske Sady
22:00
† manžel František Vaško a rodičia
Šalgočka
22:00
poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
Bojničky
22:00
† rodičia Melánia a Peter Lehockí, rodina Moravcová a Lehocká
Dvorníky
24:00
† Václav Koman
Ut
25.12.
PRIKÁZANÝ SVIATOK Narodenie Pána Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
za dobrodincov chrámu
Šalgočka
09:00
za dobrodincov chrámu
Dvorníky
10:20
poďakovanie za dar života
Zemianske Sady
10:30
poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
St

26.12.

Svätého Štefana, prvého mučeníka
(sviatok)
Dvorníky
07:30
prosba o Božiu pomoc pre rodinu Kuníkovú
Bojničky
08:45
† manžel Jozef, súrodenci a rodičia Svrbický
Šalgočka
09:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc
Dvorníky
10:20
za dobrodincov chrámu
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Jozef Korec, syn Branko, rodičia Kotúčkoví, Korcoví a brat Fridolín
Št

27.12.

Svätého Jána
(sviatok)
Dvorníky
18:00
poďakovanie za 80 rokov života, prosba o Božiu pomoc a ochranu do ďaľších rokov
Pi
28.12.
Svätých Neviniatok
(sviatok)
Bojničky
17:00
prosba o Božiu pomoc
Dvorníky
18:00
poďakovanie za 50 rokov manželstva a prosba o Božiu pomoc
So
29.12.
  Bojničky
11:00
poďakovanie za 80 rokov života Emílie Brisudovej
Dvorníky
18:00
† sestry Mária a Oľga
Ne

30.12.

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
(sviatok)
Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dlhošovú
Šalgočka
09:00
† rodičia Sobotovičoví, Psotoví a celá zosnulá rodina
Dvorníky
10:20
† dcéra Anna
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Michal a Serafína Danišoví, starí rodičia
  • Úprimné Pán Boh odmeň za každú obetu pri prípravách našich chrámov na slávenie Vianoc.
  • Vianočná ofera na podporu pastoračných a rekonštrukčných aktivít vo farnosti po sv. omšiach na 1. a 2. sviatok vianočný. Vopred úprimné Pán Boh odplať za vašu štedrosť.
  • Koledovanie vo farnosti: BOJNIČKY – 26.12. od 13:00, ZEMIANSKE SADY – 25.12. od 13:00, ŠALGOČKA – 26:12 od 13:00, prosíme o prihlasovanie domácností v sakristii kostolov.
  • Kolednícky vianočný koncert zboru DÚHA doprevádzaný koledníkmi z farnosti – 30.12. nedeľa o 15:00 kostol Zemianske Sady. Srdečne vás všetkých pozývame.
  • Požehnanie vín: na sviatok apoštola Jána, štvrtok 27.12. pri sv. omšiach.
  • Obnovenie manželských sľubov: 30.12. nedeľa Sv. Rodiny, prosíme manželov aby si pri sv. omšiach sadli pri seba v kostolíku.
  • Betlehemské svetlo vo farnosti: počas Štedrého dňa bude otvorený do 16:00 farský chrám v Dvorníkoch, kde si môžete odpáliť Betlehemské svetlo a vziať svätenú vodu k štedrovečernému stolu. Zvonením zvona na veži farského chrámu o 17:00 sa ponoríme do milostiplného času Vianočných sviatkov.