Rozpočet obce na rok 2019

Obec Šalgočka zverejňuje schválený rozpočet na rok 2019:

Rozpočet obce Šalgočka na rok 2019 – časť Príjmy (.pdf)
Rozpočet obce Šalgočka na rok 2019 – časť výdavky (.pdf)