Pozvánka na stretnutie s Mikulášom 2018

Obec Šalgočka oznamuje všetkým dobrým deťom, že do našej obce zavíta Mikuláš so svojou družinou v stredu 5. decembra 2018 o 17:00 do kultúrneho domu.

Zároveň pozývame všetkých občanov na „Mikulášsky punč.“

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke obce.