Pozvánka na Svätomartinský lampiónový sprievod 2018

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady v spolupráci s Obcou Šalgočka Vás pozývajú na Svätomartinský lampiónový sprievod 2018.

Kedy?: 11. novembra 2018 (nedeľa) o 16:30.

Odkiaľ?: Základná škola Zemianske Sady

Kam?: Futbalový štadión Šalgočka

Tešíme sa na Vás! 🙂

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke obce.

Pozvánka na prvé stretnutie Mama Klubu v Šalgočke

Srdečne Vás pozývame na prvé stretnutie Mama Klubu v Šalgočke, ktoré sa uskutoční 12. novembra 2018 (pondelok) o 10:00, v kultúrnom dome v Šalgočke.

Skúsme sa stretnúť a spoločne rozvýjať naše deti hrou a zábavou. Jedinečná príležitosť využiť kolektív na rozvoj sociálnych schopností, predstavivosti, emocionálnej vyspelosti a celkového potenciálu. Nechajme deti zabaviť sa navzájom a dospelých vychutnať si chvíľu pokoja pri kávičke.

Na prvé stretnutie si prosím prineste obľúbenú hračku.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 07.11.2018

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 07. novembra 2018 o 18:00 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a správa kontrolórky obce k návrhu rozpočtu.
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 01/2018 o Zmene a doplnkov č. 2/2018 územného plánu.
 5. Prerokovanie návrhu urbanistickej štúdie individuálnej bytovej výstavby „Pri kríži“.
 6. Rôzne
 7. Záver

Farské oznamy od 5. do 11. novembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 5. do 11. novembra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
05.11.
  Bojničky
17:00
† rodičia Melánia a Peter Lehockí, sesternica Alžbeta, † rodina Moravcová a Lehocká
Dvorníky
18:00
† Mária Bokorová, rodičia, starí a krstní rodičia a súrodenci
Ut
06.11.
  Dvorníky
18:00
† Mária Klostermanová ( ned. 100 rokov ), manžel a deti
St

07.11.

  Šalgočka
17:00
† rodina Čapkovičová
Dvorníky
18:00
† Mária a Anton Havlíkoví a Margita Šinalová
Št

08.11.

  Zemianske Sady
17:00
† rodičia Pavol a Mária Čulagoví, ostatná rodina
Dvorníky
18:00
† Jozef a Pavlína Kalužoví, svokor František
Pi
09.11.
Výročie posviacky Lateránskej baziliky
(sviatok)
Bojničky
17:00
† Emil Závodský, rodičia z.o.s.
Dvorníky
18:00
† Karol
So
10.11.
Svätého Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
Bojničky
08:00
† Stanislav a Zlatica Kotúčkoví, syn Vladimír
Dvorníky
18:00
† sestra Mária
Ne

12.11.

32. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† bratia Dušan, Ján a Emil
Bojničky
08:45
† poďakovanie za 50 rokov manželstva, prosba o požehnanie pre rodinu Viliama Brinčíka
Šalgočka
09:00
† rodičia Jozef a Serafína Mikuloví, celá † rodina
Posádka
10:30
HODOVÁ SLÁVNOSŤ
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Jozef a Otília Kotúčkoví, Vincent a Františka Vaškoví, brat František a švagor Jozef
 • DVORNÍKY: kalendáre a podielové knihy SSV, sakristia kostola, 5,- eur.
 • ZVONY MIERU: V nedeľu 11.11. o 11:11 hod. sa na celom svete rozozvučia zvony na počesť padlých vo vojnách. V obci Dvorníky bude následne po zvonení o 11:30 symbolický akt kladenia červených makov na pomník padlým.
 • POSÁDKA: hodová slávnosť, sv. omša v nedeľu 11.11. o 10:30 v priestoroch kultúrneho domu. Sv. omša o 10:20 preto vo farskom chráme v Dvorníkoch nebude.
 • OKTÁVA MODLITIEB ZA DUŠE V OČISTCI: možnosť prijať sv. prijímanie v obciach, kde nebude sv. omša podľa rozpisu Liturgie slova na nástenkách alebo webovej stránke farnosti.
 • TRNAVSKÁ NOVÉNA 2018: 12.11. do 21.11. Téma: mladí sa pýtajú Panny Márie na život, vieru a povolanie. Plagát s pozvanými hosťami na webovej stránke farnosti.