Farské oznamy od 30. júla do 5. augusta 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 30. júla do 5. augusta 2018.

PONDELOK

Blahoslavenej Zdenky Schelingovej

 

30.07. 18:00 BOJNIČKY Za živú vieru pre rodiny vo farnosti
    19:00 DVORNÍKY † rodičia Mečároví
UTOROK

Svätého Ignáca z Loyoly

 

31.07. 19:00 DVORNÍKY † manžel Stanislav Závodský
STREDA

Svätého Alfonza Máriu de’ Liguori

01.08. 18:00 ŠALGOČKA † rodičia, manžel
 

 

  19:00 DVORNÍKY Prosba o požehnanie stavby novej fary
ŠTVRTOK 02.08. 18:00 ZEMIANSKE SADY † švagor Július, švagrina Božena, synovci Peter a Ľubomír
    19:00 DVORNÍKY Za kňazské a rehoľné povolania
PIATOK 03.08 18:00 BOJNIČKY † manžel Vladimír Lenghart, rodičia z oboch strán
    19:00 DVORNÍKY Poďakovanie za 50 rokov manželstva
SOBOTA

Svätého Jána Máriu Vianneya

04.08. 08:00 BOJNIČKY Prosba o požehnanie pre deti a mladých
 

 

  19:00 DVORNÍKY † rodičia Anna a Karol
NEDEĽA

18. nedeľa v období cez rok

05.08 7:30 DVORNÍKY Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu a dcéry
    8:45 BOJNIČKY Za chorých a nevládnych vo farnosti
    9:00 ŠALGOČKA † rodičia Angela a Jozef Košťányoví
    10:20 DVORNÍKY Za farníkov
    10:30 ZEMIANSKE SADY † rodičia Vít a Uršula Šidlíkoví, sestra Mária a Helena

 

  • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: Spovedanie: DVORNÍKY – utorok 18:00, piatok 17:30, BOJNIČKY – pondelok 17:00, piatok 16:30, ŠALGOČKA – streda 16:30, ZEMIANSKE SADY – štvrtok 16:30
  • Vyloženie Sviatosti Oltárnej počas spovedania bude tak, ako je zvykom.
  • Obetné dary v Dvorníkoch na Prvý piatok: rodina Ščasná
  • Prosíme o kvetinové dary na výzdobu kostola obyvateľov domov č. 301 – 350 v Dvorníkoch a č. 51 – 75 v Bojničkách . Pán nech je odmenou za vašu námahu.
  • Chorých budeme navštevovať v piatok od 08:00.
  • DVORNÍKY A BOJNIČKY: zapisovanie úmyslov na mesiace august a september je možné v sakristii po sv. omšiach.