Farské oznamy od 23. do 29. júla 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 23. do 29. júla 2018.

PONDELOK

Svätá Brigita

23.7. 18:00 BOJNIČKY † rodičia Vít a Matilda Lörincoví
    19:00 DVORNÍKY † Ján a Emília Bučkoví
UTOROK 24.7. DVORNÍKY

19:00

† manžel Pavol Magula, rodičia, svokrovci, ostatná rodina
STREDA

Svätý Jakub

25.7. 18:00 ŠALGOČKA † rodičia Klištincoví, Sedláčkoví a celá † rodina
 

 

  19:00 DVORNÍKY † z rodiny Popelkovej
ŠTVRTOK

Sv. Joachima a Anny

26.7. 18:00 ZEMIANSKE SADY † rodičia Vinkleroví, Tkáčoví a ostatná rodina
    19:00 DVORNÍKY Za farníkov
PIATOK

Sv. Gorazda

27.7. 18:00 BOJNIČKY Poďakovanie za Božie požehnanie pre Paulínu Šrámekovú k 95. narodeninám
    19:00 DVORNÍKY † Mária Rybárová (1. rok )
SOBOTA 28.7. 08:00 BOJNIČKY † rodičia František a Mária Krajčíroví
    18:00 ŠALGOČKA † rodina Alayo a Čimová
    19:00 DVORNÍKY † Milan Adámik a švagor Jozef
NEDEĽA 29.7. 7:30 ZEMIANSKE SADY † syn Ľubomír Krajný
    8:45 BOJNIČKY † manžel Ľudovít Timoracký
    10:20 DVORNÍKY Poďakovanie Pánu Boha za ukončenie štúdia Hany a požehnanie pre rodinu Očenášovú

• Otec Juraj počas víkendu odchádza na Národné stretnutie mladých do Prešova, z tohoto dôvodu sme museli preorganizovať nedeľné sv. omše. Prosíme o porozumenie. Vyprosujme tomuto stretnutiu aj v osobných modlitbách Božie požehnanie.