Fašiangy 2015 v Šalgočke

Starostka obce a poslanci Obecného zastupiteľstva v Šalgočke Vás srdečne pozývajú na Fašiangy v Šalgočke:

 • Piatok 13. februára 2015 od 8.00 hod. – Obecná zabíjačka – výroba zabíjačkových špecialít
 • Sobota 14. februára 2015 od 16.00 hod. – Fašiangový karnevalový sprievod obcou – zraz masiek o 15.30 pred Obecným úradom
 • Sobota 14. februára 2015 od 18.00 hod. – Ochutnávka zabíjačkových špecialít a pečiva v kultúrnom dome, pochovávanie basy a maškarný bál pre dospelých

Hudobný doprovod: Veselí starci zo Serede

Fašiangy 2015 v Šalgočke – plagát (.pdf)

Fotogaléria z fašiangového sprievodu

Fašiangový karneval v Základnej škole

karneval-zsZákladná škola a Materská škola Zemianske Sady v spolupráci s Obecným úradom Šalgočka a Obecným úradom Zemianske Sady Vás pozývajú na Fašiangový karneval, ktorý sa uskutoční 15.2.2015 od 14:30 v budove Základnej školy.

Fašiangy v Základnej škole – pozvánka (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2014

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2014 s programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola uznesenia
 3. Návrh úpravy VZNO o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO
 4. VZNO o zásobovaní pitnou vodou, VZNO o miestnych poplatkoch
 5. Návrh rozpočtu na rok 2015
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2014 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 4.12.2014

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 04.12.2014 s programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Voľba zástupcu starostu
 7. Diskusia
 8. Schválenie uznesenia

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 04.12.2014 (.pdf)